Õhtumaalaste karma (Occidentali's Karma)

Italian

Occidentali's Karma

 
Essere o dover essere –
il dubbio amletico
contemporaneo come l'uomo del Neolitico.
Nella tua gabbia 2 × 3 mettiti comodo:
intellettuali nei caffè,
internettologi,
soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi.
L'intelligenza è démodé,
risposte facili,
dilemmi inutili.
 
A.A.A. Cercasi (cerca, sì)
storie dal gran finale;
sperasi, (spera, sì)
comunque vada, panta rei1
e Singin' in the Rain 2.
 
Ritornello:
Lezioni di nirvana3,
c'è il Buddha in fila indiana,
per tutti un'ora d'aria, di gloria. Alé!
La folla grida un mantra4,
l'evoluzione inciampa,
la scimmia nuda balla5
occidentali's karma,
occidentali's karma,
la scimmia nuda balla,
occidentali's karma.
 
Piovono gocce di Chanel
su corpi asettici,
mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili.
Tutti tuttologi col web,
coca dei popoli,
oppio dei poveri.
 
A.A.A. Cercasi, (cerca, sì)
umanità virtuale,
sex appeal, (sex appeal)
comunque vada, panta rei
e Singin' in the Rain.
 
Ritornello:
Lezioni di nirvana,
c'è il Buddha in fila indiana,
per tutti un’ora d'aria, di gloria. Alé!
La folla grida un mantra,
l'evoluzione inciampa,
la scimmia nuda balla –
occidentali's karma,
occidentali's karma,
la scimmia nuda balla,
occidentali's karma.
 
Quando la vita si distrae,
cadono gli uomini.
Occidentali's karma,
occidentali's karma,
la scimmia si rialza.
Namasté6, alé!
 
Ritornello:
Lezioni di nirvana,
c'è il Buddha in fila indiana,
per tutti un’ora d’aria, di gloria. Alé!
La folla grida un mantra,
l'evoluzione inciampa,
la scimmia nuda balla,
occidentali's karma,
occidentali's karma,
la scimmia nuda balla,
occidentali's karma.
 
 • 1. Panta rei/Pánta rêi (in greco πάντα ῥεῖ), tradotto in Tutto scorre, è un celebre aforisma attribuito a Eraclito.
 • 2. Singin' in the Rain (Cantando sotto la pioggia) è un film del 1952.
 • 3. Nirvana (निर्वाण) esprime un concetto proprio della religione buddhista, è il fine ultimo della vita.
 • 4. Mantra (मन्त्र) è un verso sacro.
 • 5. La scimmia nuda (The Naked Ape – A Zoologist's Study of the Human Animal) è un libro divulgativo pubblicato nel 1967 da Desmond Morris che descrive la specie umana attraverso lo sguardo di un etologo.
 • 6. Namasté (नमस्ते) è un saluto originario della zona di India e Nepal che significa ciao o buongiorno. Letteralmente mi inchino a te
Submitted by BertBrac on Fri, 03/02/2017 - 15:20
Last edited by Joutsenpoika on Sun, 21/05/2017 - 16:51
Submitter's comments:

La canzone che rappresenta l’Italia al concorso Eurovisione della Canzone 2017 a Kiev, in Ucraina.
Musica e testo: Francesco Gabbani, Fabio Ilacqua e Luca Chiaravalli

All'Eurovisione:

videoem: 
Align paragraphs
Estonian translation

Õhtumaalaste karma

Versions: #1#2
Olla või tulla olla1 -
kõhklus hamletlik,
kaasaegne nagu neoliitikumi inimene.
Oma 2x3 puuris sätid end mugavalt:
intellektuaalid kohvikutes,
internetoloogid,
anonüümsete selfitajate grupi auliikmed.
Intelligents on démodé,
lihtsad vastused,
mõttetud dilemmad.
 
A-a-a. Otsitakse (otsi jah)
vaatemängulisi lugusid.
Loodetakse (looda jah), [et]
mis ka juhtuks: πάντα ῥεῖ
ja "Singin' in the Rain".
 
[Refräään]
Loengud nirvaanast
Buddha leidub indialikus jadas,2
kõigile hingetõmbeaeg, hiilgusaeg. Jee!
Rahvahulk hüüab mantrat,
evolutsioon komistab.
Alasti ahv tantsib -
õhtumaalase karma,
õhtumaalase karma,
alasti ahv tantsib,
õhtumaalase karma.
 
Chaneli piisad sajavad
kiretutele kehadele,
saad päästud ligimeste lõhnast.
[On] kõik kõigeteadjad veebi abil,
kokaiin massidele,
oopium vaestele.
 
A-a-a. Otsitakse (otsi jah),
virtuaalne inimkond,
seksapiil (seksapiil)3,
mis ka juhtuks: πάντα ῥεῖ
ja "Singin' in the Rain".
 
[Refräään]
Loengud nirvaanast
Buddha leidub indialikus jadas,2
kõigile hingetõmbeaeg, hiilgusaeg. Hurraa!
Rahvahulk hüüab mantrat,
evolutsioon komistab.
Alasti ahv tantsib -
õhtumaalase karma,
õhtumaalase karma,
alasti ahv tantsib,
õhtumaalase karma.
 
Kui elu tähelepanu hajub,
langevad inimesed.
Õhtumaalase karma,
õhtumaalase karma,
ahv tõuseb taas.
Namasté, hurraa!
 
[Refräään]
Loengud nirvaanast
Buddha leidub indialikus jadas,2
kõigile hingetõmbeaeg, hiilgusaeg. Hurraa!
Rahvahulk hüüab mantrat,
evolutsioon komistab.
Alasti ahv tantsib -
õhtumaalase karma,
õhtumaalase karma,
alasti ahv tantsib,
õhtumaalase karma.
 
 • 1. v "tuleb olla", kuis soovite; ma ei tea, kas siin olemise omamiseks üle kandmine oleks keeleliselt põhjendatud (Erich Fromm "To Have or to Be"),
  eesti keeles vähemalt on see võimalik
 • 2. a. b. c. samas fare l'indiano (indialast tegema) tähendab "lolli, ignoranti mängima". Ma väga ei mõista, mida siin mõeldakse: rida/jada/saba, aga mitte kirjarida, ent ametlik tõlge inglise keelde jätab mulje, nagu just seda mõeldaks.
 • 3. võimalik ka "otsitakse virtuaalset inimkonda, seksapiili"
Submitted by nykti-eoikuia on Sat, 29/04/2017 - 10:38
Last edited by nykti-eoikuia on Sun, 07/05/2017 - 22:35
Author's comments:

Kasutasin vahelduse ja selguse pärast ingliskeelseid ja prantsuskeelseid tõlkeid, samuti eestikeelset ja venekeelset. Vahepeal need aitasid, vahepeal polnud neist kasu. Mõned tundusid rohkem segaduses kui mina... Ehk ajasid mind rohkem segadusse.. Regular smile
Varasemal eesti tõlkel on kommentaarid tehtud, vaadake neid. (Kui te arvate, et isiku ja arvu vastavus tõlkes on olulised, siis ses osas on minu oma usaldusväärsem. "Cercasi" ja "sperasi" tõlkes kahtlen aga ise ka. "Cercasi" võib isegi suurema tõenäosusega tähendada "Otsi end", aga ma ei leia lootuse poolele sarnast vastet.) Lisada võiks vaid, et
Aitäh. Namasté.

Comments