Ömrümün ak yıldızı (Ömrümüň ak ýyldyzy)

Turkmen

Ömrümüň ak ýyldyzy

Hany garagöz ýarym
Alan sabry kararym
Ýatlaýarmy ýa ol bizi
Ömrümüň ak ýyldyzy
Ömrümüň ak gündüzi
 
Ýatlaýarmy ýa ol meni
Aý-aý gije hoş gijeler
Hasratly-gamly gijeler
Durşuna aýdym gijeler
 
Munça aýlar hem ýyllar
Seni görmedik günlem
Arzuwymda görsem diýip
Ömrümüň ak ýyldyzy
Ömrümüň ak gündüzi
 
Ýatlaýarmy ýa ol meny
Aý-aý gije hoş gijeler
Hasratly-gamly gijeler
Durşuna aýdym gijeler
 
Hany garagöz ýarym
Alan sabry kararym
Ýatlaýarmy ýa ol bizi
Ömrümüň ak ýyldyzy
Ömrümüň ak gündüzi
Ýatlaýarmy ýa ol meni
 
Aý-aý gije hoş gijeler
Hasratly-gamly gijeler
Durşuna aýdym gijeler
Ýatlaýarmy ýa ol bizi
Ýatlaýarmy ýa ol bizi
 
Submitted by Raşit Çolael on Mon, 10/07/2017 - 12:52
videoem: 
Align paragraphs
Turkish translation

Ömrümün ak yıldızı

Hani karagöz yarim
Alan sabrı kararım
Hatırlıyor mu ya o bizi
Ömrümün ak yıldızı
Ömrümün ak gündüzü
 
Hatırlıyor mu ya o beni
Ay-ay gece hoş geceler
Hasretli-gamlı geceler
Duruşuna aydım(şarkı) geceler
 
Bunca aylar hem yıllar
Seni görmediğim günlerim
İsteğimde görsem deyip
Ömrümün ak yıldızı
Ömrümün ak gündüzü
 
Hatırlıyor mu ya o beni
Ay-ay gece hoş geceler
Hasretli-gamlı geceler
Duruşuna aydım(şarkı) geceler
 
Hani karagöz yarim
Alan sabrı kararım
Hatırlıyor mu ya o bizi
Ömrümün ak yıldızı
Ömrümün ak gündüzü
Hatırlıyor mu ya o beni
 
Ay-ay gece hoş geceler
Hasretli-gamlı geceler
Duruşuna aydım(şarkı) geceler
Hatırlıyor mu ya o bizi
Hatırlıyor mu ya o bizi
 
Submitted by Raşit Çolael on Mon, 10/07/2017 - 12:58
Comments