Asker Marşı (Əsgər Marşı)

Turkish translation

Asker Marşı

Vatan beni yetiştirip,
Bu ellere yolladı
Bu toprağa kurban diyip
Allah'a ısmarladı
 
Boş oturma, çalış, dedi,
Hizmet eyle vatana
Sütüm sana helal olmaz
Sen baş eğsen düşmana
 
Marş, ileri! Marş, ileri!
Azerbaycan askeri!
Dönmez geri, dönmez geri
Azerbaycan askeri!
 
Yastığımız vatan taşı,
Yorganımız kar olsun
Biz bu yoldan döner isek
Namus bize ar olsun!
 
Ne güzeldir ölmek bize
Sevgili vatan için,
Yanar yürek yurt aşkıyla
Daima için için
 
Marş, ileri! Marş, ileri!
Azerbaycan askeri!
Dönmez geri, dönmez geri
Azerbaycan askeri!
 
Submitted by amateur on Mon, 27/02/2017 - 19:55
Azerbaijani

Əsgər Marşı

Vətən məni yetişdirib,
Bu ellərə yolladı
Bu torpağa qurban deyib
Allaha ismarladı
 
Boş oturma, çalış, dedi,
Xidmət eylə Vətənə
Südüm sənə halal olmaz
 

More

Comments