Asker Marşı (Əsgər Marşı)

Azerbaijani

Əsgər Marşı

Vətən məni yetişdirib,
Bu ellərə yolladı
Bu torpağa qurban deyib
Allaha ismarladı
 
Boş oturma, çalış, dedi,
Xidmət eylə Vətənə
Südüm sənə halal olmaz
Sən baş əysən düşmənə
 
Marş, irəli! Marş, irəli!
Azərbaycan əsgəri!
Dönməz geri, dönməz geri
Azərbaycan əsgəri!
 
Yastığımız Vətən daşı,
Yorğanımız qar olsun
Biz bu yoldan dönər olsaq
Namus bizə ar olsun!
 
Nə gözəldir ölmək bizə
Sevgili Vətən üçün,
Yanar ürək yurd eşqilə
Daima için-için
 
Marş, irəli! Marş, irəli!
Azərbaycan əsgəri!
Dönməz geri, dönməz geri
Azərbaycan əsgəri!
 
Submitted by amateur on Sat, 25/02/2017 - 20:10
videoem: 
Align paragraphs
Turkish translation

Asker Marşı

Vatan beni yetiştirip,
Bu ellere yolladı
Bu toprağa kurban diyip
Allah'a ısmarladı
 
Boş oturma, çalış, dedi,
Hizmet eyle vatana
Sütüm sana helal olmaz
Sen baş eğsen düşmana
 
Marş, ileri! Marş, ileri!
Azerbaycan askeri!
Dönmez geri, dönmez geri
Azerbaycan askeri!
 
Yastığımız vatan taşı,
Yorganımız kar olsun
Biz bu yoldan döner isek
Namus bize ar olsun!
 
Ne güzeldir ölmek bize
Sevgili vatan için,
Yanar yürek yurt aşkıyla
Daima için için
 
Marş, ileri! Marş, ileri!
Azerbaycan askeri!
Dönmez geri, dönmez geri
Azerbaycan askeri!
 
Submitted by amateur on Mon, 27/02/2017 - 19:55
Comments