Δωσ ' μου αγάπη (Give Me Love)

English

Give Me Love

Give me love like her
'Cause lately I've been waking up alone
Paint splattered teardrops on my shirt
Told you I'd let them go
And that I'll fight my corner
Maybe tonight I'll call ya
After my blood turns into alcohol
No, I just wanna hold ya
 
Give a little time to me or burn this out
We'll play hide and seek to turn this around
All I want is the taste that your lips allow
My, my, my, my, oh, give me love
My, my, my, my, oh, give me love
My, my, my, my, oh, give me love
My, my, my, my, oh, give me love
My, my, my, my, oh, give me love
 
Give me love like never before
'Cause lately I've been craving more
And it's been a while but I still feel the same
Maybe I should let you go
You know I'll fight my corner
And that tonight I'll call ya
After my blood is drowning in alcohol
No, I just wanna hold ya
 
Give a little time to me or burn this out
We'll play hide and seek to turn this around
All I want is the taste that your lips allow
My, my, my, my, oh give me love
Give a little time to me, or burn this out
We'll play hide and seek to turn this around
All I want is the taste that your lips allow
My, my, my, my, oh, give me love
My, my, my, my, oh, give me love
My, my, my, my, oh, give me love
My, my, my, my, oh, give me love
My my, my, my, oh, give me love
 
M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover
M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover
M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover
M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover
 
M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover
M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover
M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover
M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover (love me, love me, love me)
 
M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover (give me love)
M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover (give me love)
M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover (give me love, love me)
M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover (give me love)
 
My, my, my, my, oh, give me love
My, my, my, my, oh, give me love
My, my, my, my, oh, give me love
My, my, my, my, oh, give me love
 
Last edited by Miley_Lovato on Sat, 25/04/2015 - 13:25
videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Δωσ ' μου αγάπη

Δώσ'μου αγάπη όπως αυτή
γιατί τελευταία ξυπνάω μόνος
δάκρυα πιτσιλισμένα με μπογιά στην μπλούζα μου
σου'πα θα τα άφηνα να φύγουν
και θα πολεμούσα στην γωνιά μου
ίσως απόψε σε πα΄ρω τηλέφωνο
αφότου το αίμα μου γίνει αλκοόλ
όχι, θέλω μόνο να σε κρατήσω
 
Δωσ'μου λίγο χρόνο ή κάψτο
θα παίξουμε κρυφτό για να το ανατρέψουμε
θέλω μόνο την γεύση που επιτρέπουν τα χείλη σου
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη
 
Δωσ'μου αγάπη όπως ποτέ άλλωτε
γιατί τελευταία θέλω περισσότερη
και έχει περάσει λίγος καιρός αλλά ακόμη νιώθω το ίδιο
ίσως θα'πρεπε να σε αφήσω
το ξέρεις ότι θα πολεμήσω στην γωνιά μου
και ότι απόψε θα σε πάρω
αφότου το αίμα μου γίνει αλκοόλ
όχι, θέλω μόνο να σε κρατήσω
 
Δωσ'μου λίγο χρόνο ή κάψτο
θα παίξουμε κρυφτό για να το ανατρέψουμε
θέλω μόνο την γεύση που επιτρέπουν τα χείλη σου
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη
Δωσ'μου λίγο χρόνο ή κάψτο
θα παίξουμε κρυφτό για να το ανατρέψουμε
θέλω μόνο την γεύση που επιτρέπουν τα χείλη σου
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη
 
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη, εραστή
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη, εραστή
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη, εραστή
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη, εραστή
 
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη, εραστή
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη, εραστή
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη, εραστή
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη, εραστή(αγάπα με, αγάπα με , αγάπα με)
 
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη, εραστή (δωσ'μου αγάπη)
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη, εραστή(δωσ'μου αγάπη)
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη, εραστή(δωσ'μου αγάπη, αγάπα με)
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη, εραστή(δωσ'μου αγάπη)
 
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη, εραστή
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη, εραστή
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη, εραστή
Θεέ, Θεέ,Θεέ,Θεέ, ω, δωσ'μου αγάπη, εραστή
 
Translation made by the user Miley_lovato for Lyricstranslate.com
Otherwise the source is mentioned below.

Η μετάφραση έγινε απο τη χρήστη Miley_lovato για το Lyricstranslate.com
Σε διαφορετική περίπτωση η πηγή αναγράφεται απο κάτω.
Submitted by Miley_Lovato on Thu, 20/04/2017 - 23:27
More translations of "Give Me Love"
English → Greek - Miley_Lovato
Comments