Ελέφαντας (Elephant)

English

Elephant

I don't know what's going on inside your head.
I don't know what's going on around you, around me.
 
So are we gonna ignore the elephant? Ignore the elephant? Ignore the elephant stuck inside this room woah-oh?
 
Ele-ele-elephant. Did you ever really want me to go?
 
We've been wrong. I know we have. Can you tell me what comes next?
I can't stand the distance and you can't too.
But what more can I do when I love you?
 
Submitted by your_hannibal on Sun, 23/04/2017 - 10:25
Align paragraphs
Greek translation

Ελέφαντας

Δεν ξέρω τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό σου.
Δεν ξέρω τι συμβαίνει γύρω σου, γύρω μου.
 
Οπότε θα αγνοήσουμε τον ελέφαντα; Θα αγνοήσουμε τον ελέφαντα; Θα αγνοήσουμε τον ελέφαντα που έχει κολλήσει στο δωμάτιο ωω-ωω;
 
Ελέ-ελέ-ελέφαντας. Ήθελες αλήθεια να με αφήσεις να φύγω;
 
Ήμασταν λάθος. Το ξέρω ότι ήμασταν. Μπορείς να μου πεις τι έρχεται στη συνέχεια;
Δεν αντέχω την απόσταση και ούτε κι εσύ.
Αλλά τι περισσότερο μπορώ να κάνω όταν σε αγαπώ;
 
Please, press "Thank you" and/or vote, if you liked my translation. Do not hesitate to underline my mistakes.

If you want to use my translations for any reason, please, let me know or, at least, give me credits. Thank you!
Submitted by your_hannibal on Sun, 23/04/2017 - 10:30
Comments