Η φύση έχει τους δικούς της κανόνες.

Submitted by Smokey Meydan on 21.08.2017

Translations of "Η φύση έχει τους δικούς της ..."

LatinNatura habet sua iura. Giordano Bruno
Explanations: