Ιδιωτικές Έρευνες (Private Investigations)

English

Private Investigations

It's a mystery to me ... the game commences
For the usual fee ... plus expenses
Confidential information ... it's in a diary
This is my investigation ... it's not a public inquiry
 
I go checking out the reports ... digging up the dirt
You get to meet all sorts in this line of work
Treachery and treason ... there's always an excuse for it
And when I find the reason I still can't get used to it
 
And what have you got at the end of the day?
What have you got to take away?
A bottle of whisky and a new set of lies
Blinds on the windows and a pain behind the eyes
 
Scarred for life ... no compensation
Private investigations
 
Submitted by turcanin on Fri, 18/11/2011 - 15:17
Last edited by Fary on Fri, 19/05/2017 - 20:35
videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Ιδιωτικές Έρευνες

Αποτελεί μυστήριο για εμένα... το παιχνίδι ξεκινά
Για την συνηθισμένη αμοιβή... συν τα έξοδα
Απόρρητες πληροφορίες... σε ένα ημερολόγιο μέσα
Αυτή είναι η προσωπική μου διερεύνηση... δεν είναι δημόσια έρευνα
 
Συνεχίζω να εξετάζω τις αναφορές... να ανασκαλεύω τη βρωμιά
Συναντάς κάθε καρυδιάς καρύδι σε αυτή τη δουλειά
Δόλος και προδοσία... υπάρχει πάντοτε γι' αυτό μια δικαιολογία
Και παρόλο που ανακαλύπτω την αιτία, να το συνηθίσω αδυνατώ
 
Και τί διαθέτεις στο κάτω κάτω της γραφής; 1
Τί διαθέτεις για να το στερήσεις ;
Ένα μπουκάλι ουίσκι κι ένα καινούργιο πακέτο από ψέματα
(Κλειστές) Περσίδες στα παράθυρα και έναν πόνο πίσω από τα μάτια
 
Σημαδεμένος για μια ζωή... αποζημίωση καμμιά
Έρευνες ιδιωτικές
 
  • 1. Ιδίωμα.
Submitted by Tristana on Thu, 25/05/2017 - 23:53
Added in reply to request by Babis Kald
Comments