Κρύο κορίτσι σκόνης (Cold Dust Girl)

English

Cold Dust Girl

Oh, don't overflow. Light her up and her go.
Oh, don't overflow. Light her up and her go.
 
If you're so clever and cool, who ever could turn you on
But I'm so clever it takes no effort to burn you on
You're just a cold dust girl
 
Cold dust girl x4
 
Oh, don't overflow. Light her up and her go.
Oh, don't overflow. Light her up and her go.
 
If you're so clever and cool, who ever could turn you on
But I'm so clever it takes no effort to burn you on
You're just a cold dust girl
 
Cold dust girl x8
 
Submitted by eirini.darkheart on Wed, 05/04/2017 - 20:18
videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Κρύο κορίτσι σκόνης

Μην ξεχειλίζετε. Φωτίστε την και πηγαίνετε.
Μην ξεχειλίζετε. Φωτίστε την και πηγαίνετε.
 
Εάν είστε τόσο έξυπνοι και χαλαρεί, ποιος θα μπορούσε ποτέ να σας ενεργοποιήσει
Αλλά είμαι τόσο έξυπνος που δεν χρειάζεται καμία προσπάθεια να σας κάψει
Είσαι απλά κορίτσι με κρύα σκόνη
 
Κρύο κορίτσι σκόνης x4
 
Μην ξεχειλίζετε. Φωτίστε την και πηγαίνετε.
Μην ξεχειλίζετε. Φωτίστε την και πηγαίνετε.
 
Εάν είστε τόσο έξυπνοι και χαλαρεί, ποιος θα μπορούσε ποτέ να σας ενεργοποιήσει
Αλλά είμαι τόσο έξυπνος που δεν χρειάζεται καμία προσπάθεια να σας κάψει
Είσαι απλά κορίτσι με κρύα σκόνη
 
Κρύο κορίτσι σκόνης x8
 
Submitted by funryta on Sun, 07/05/2017 - 08:02
Added in reply to request by eirini.darkheart
Comments