μέσα και έξω από την ζωή μου (In and out my life)

English

In and out my life

Waiting...waiting...waiting...
 
I”ve got all this love
waiting just for you...
I just gotta know...
I”ve got all this love...
I”ve got all this love...
Waiting...waiting...waiting...
 
I”ve got all this love
waiting just for you,
I just gotta know
that your love is true!
(x2)
 
Waiting...waiting...waiting...
just for you!
 
I”ve got all this love
waiting just for you
I just gotta know
that your love is true!
(x2)
 
Would you be there for me
when I need someone to love? (x8)
 
Submitted by Super Girl on Fri, 05/05/2017 - 10:57
videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

μέσα και έξω από την ζωή μου

περιμένω...περιμένω...περιμένω...
 
έχω όλη αυτή την αγάπη
περιμένοντας για εσένα...
αλλά πρέπει να ξέρω...
έχω όλη αυτή την αγάπη...
έχω όλη αυτή την αγάπη...
περιμένω...περιμένω...περιμένω...
 
έχω όλη αυτή την αγάπη
περιμένοντας για εσένα
αλλά πρέπει να ξέρω
όλη αυτή η αγάπη είναι αληθινή! (x2)
 
περιμένω...περιμένω...περιμένω...
απλά για εσένα !
 
έχω όλη αυτή την αγάπη
περιμένοντας για εσένα
αλλά πρέπει να ξέρω
όλη αυτή η αγάπη είναι αληθινή! (x2)
 
θα είσαι εδώ για εμένα
όταν χρειάζομαι κάποιον να αγαπήσω ; (x8)
 
Submitted by funryta on Tue, 09/05/2017 - 18:31
Added in reply to request by Super Girl
More translations of "In and out my life"
English → Greek - funryta
Please help to translate "In and out my life"
Comments