Οι Άσοι υψώνονται Ψηλά (Aces High)

English

Aces High

There goes the siren that warns of the air raid
Then comes the sound of the guns sending flak
Out of the scramble we’ve got to get airborne
Got to get up for the coming attack.
 
Jump in the cockpit and start up the engines
Remove all the wheelblocks there’s no time to waste
Gathering speed as we head down the runway
Gotta get airborne before it’s too late.
 
Running, scrambling, flying
Rolling, turning, diving, going in again.
Run, live to fly, fly to live, do or die
Run, live to fly, fly to live, Aces High.
 
Move in to fire at the mainstream of bombers
Let off a sharp burst and then turn away
Roll over, spin round and come in behind then
Move to their blindsides and firing again.
 
Bandits at 8 o’ clock move in behind us
Ten ME 109’s out of the sun
Ascending and turning our spitfires to face them
Heading straight for them I press down my guns.
 
Rolling, turning, diving
Rolling, turning, diving, going in again.
Run, live to fly, fly to live, do or die
Run, live to fly, fly to live, Aces High.
 
Submitted by Briegel72 on Sun, 09/09/2012 - 16:43
Align paragraphs
Greek translation

Οι Άσοι υψώνονται Ψηλά

Ακούγεται η σειρήνα που προειδοποιεί για την επιδρομή του αέρα
Μετά ακούγετε ο ήχος των πιστολιών που στέλνουν τα αντιαεροπορικά
Εκτός από τον αγώνα πρέπει να φέρουμε τα αερομεταφερόμενα
Πρέπει να προσέξουμε την επόμενη επίθεση.
 
Πηδήξτε στο πιλοτήριο και ξεκινήστε τους κινητήρες
Αφαιρέστε όλους τους τροχίσκους δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο
Συλλέγοντας ταχύτητα καθώς κατευθυνόμαστε
Στον διάδρομο
Πρέπει να πάρουμε τα αντιαεροπορικά πριν να είναι πολύ αργά.
 
Τρέχουμε, αγωνιζομάστε, πετάμε
Κυλιόμαστε, γυρνάμε, βουτάμε, ξαναπάμε μέσα.
Τρέξε, ζήσε για να πετάς, πετά για να ζήσεις, κάνε το ή πέθανε
Τρέξε, ζήσε για να πετάς, πετά για να ζήσεις, οι Άσοι υψώνονται ψηλά.
 
Ετοιμαζόμαστε για να πυροβολήσουμε στο κύριο ρεύμα των βομβαρδιστικών
Εκτοξεύστε μία απότομη έκρηξη και μετά φύγετε μακριά
Συνεχίστε, περιστραφήτε και επιστρέψτε πίσω
Μετακινηθήτε στα ασθενή σημεία και πυροβολήστε ξανά.
 
Οι Ληστές στις οκτώ η ώρα μετακινούνται πίσω μας
δέκα τζετ ME - 109 από τον ήλιο
ανεβαίνουν και μας κάνουν οξύθυμους να τα
αντιμετωπίσουμε
Κατευθύνοντας ευθεία σε αυτά κάτω την σκανδάλη του όπλου μου.
 
Κυλιόμαστε, γυρνάμε, βουτάμε
Κυλιόμαστε, γυρνάμε, βουτάμε, ξαναπάμε μέσα.
Τρέξε, ζήσε για να πετάς, πετά για να ζήσεις, κάνε το ή πέθανε
Τρέξε, ζήσε για να πετάς, πετά για να ζήσεις, οι Άσοι υψώνονται ψηλά.
 
Submitted by Jimmy_Synz on Fri, 21/04/2017 - 08:34
Added in reply to request by AsFreeAsTheSea
Author's comments:

Μία πραγματικά δύσκολη μετάφραση. Είχε πολλά ξένα εκφραστικά μέσα τα οποία δεν μπορούσα να μεταφράσω γιατί πολύ απλά δεν γινόταν, οπότε τα άλλαξα με αντίστοιχα δικά μας.

Idioms from "Aces High"
Comments