Προ Μεσημβρίας (π.μ.) Μετά Μεσημβρίαν (μ.μ.)

Submitted by Smokey Meydan on 21.08.2017

Translations of "Προ Μεσημβρίας (π.μ.) Μετά ..."

LatinAnte meridiem (a.m.), post meridiem (p.m.)
Explanations: