Bądź szczęśliwy (Будьте счастливы)

Russian

Будьте счастливы

Если изменила Вам удача,
Если Вы несчастливы в любви,
Вспомните, могло ли быть иначе,
Все ошибки вспомните свои.
 
Так будьте счастливы, друзья мои!
Пусть будут ясными все Ваши дни!
Пусть Ваши чувства будут сильными,
Дела - красивыми,
Сердца - достойными любви!
Пусть Ваши чувства будут сильными,
Дела - красивыми,
Сердца - достойными любви!
 
Если перед Вами две дороги,
По одной из них идти трудней.
Будьте к своему желанью строги!
И идите именно по ней.
 
Если Вы чужому счастью рады,
Это Вам судьбой зачтётся впредь.
И любовь придёт к Вам, как награда,
Чтобы вечным пламенем гореть.
 
Так будьте счастливы, друзья мои!
Пусть будут ясными все Ваши дни!
Пусть Ваши чувства будут сильными,
Дела - красивыми,
Сердца - достойными любви!
Пусть Ваши чувства будут сильными,
Дела - красивыми,
Сердца - достойными любви!
 
Submitted by Dariya Maksimenko on Sat, 11/03/2017 - 19:51
Submitter's comments:

муз. В. Добрынина
слова М. Рябинина

Align paragraphs
Polish translation

Bądź szczęśliwy

Jeśli zmieniłeś szczęścia,
Jeśli jesteś nieszczęśliwy w miłości,
Pamiętam, jak mogłoby być inaczej,
Wszystkie błędy będą pamiętać jego.
 
Więc być szczęśliwy, moi przyjaciele!
Niech to będzie jasne, wszystkie swoje dni!
Niech twoje uczucia są silne,
Cases - piękne,
kiery - godny miłości!
Niech twoje uczucia są silne,
Cases - piękne,
kiery - godny miłości!
 
Jeśli dwie drogi przed sobą,
Według jednej z nich, aby przejść trudniejsze.
Być surowe, aby jego pragnienia!
I po prostu idź do niego.
 
Jeśli jesteś zadowolony z szczęścia innych ludzi
Pozwoli to uwzględnić los
A miłość przyjdzie do was jako nagrodę,
że Do wiecznego płomienia spalania
 
Więc być szczęśliwy, moi przyjaciele!
Niech to będzie jasne, wszystkie swoje dni!
Niech twoje uczucia są silne,
Cases - piękne,
kiery - godny miłości!
Niech twoje uczucia są silne,
Cases - piękne,
kiery - godny miłości!
 
Submitted by Dariya Maksimenko on Mon, 13/03/2017 - 15:08
Author's comments:

Muzyka Dobrynina
Słowa M. Ryabinin

More translations of "Будьте счастливы"
Russian → Polish - Dariya Maksimenko
Comments