Верона (Verona)

English

Verona

Sleeping all alone
You wake up with a bottle in your hands
No sound of serenade
Cause we both know we lost our game
 
I was always high on loving you
Before the romance turned to drama
Like Romeo and Juliet once before
We are lost in Verona
 
Learning through the scars
Will make you stronger time is the proof
I´m not a loner kind
I know I just can't get over you
 
I was always trying to tell the truth
Before the romance turned to drama
I hoped the best in me was always you
Before we lost our Verona
 
We are lost
Lost in the crowd of the street
We are lost
Like two sailing boats in the sea
We are lost
Cause sometimes we building and burning down love
We have lost our Verona
 
We lost and we found our Verona
We are lost in Verona
 
Reckless type of love
Reckless type of love
We never said: I´m sorry
We never said: enough
This western type of woman
Western type of man
Disappeared in Verona
 
We lost and we found our Verona
We are lost in Verona
 
We are lost
Lost in the crowd of the street
We are lost
Like two sailing boats in the sea
We are lost
Cause sometimes we building and burning down love
We have lost our Verona
 
We lost and we found our Verona
We are lost in Verona
 
Submitted by Elw-Youzhny on Fri, 16/12/2016 - 14:32
Last edited by Miley_Lovato on Fri, 12/05/2017 - 10:31
Submitter's comments:

Live performance

videoem: 
Align paragraphs
Bulgarian translation

Верона

Заспивайки съвсем самa
Събуждаш се със бутилка в ръцете си.
Нито звук от серенада
Защото и двамата знаем, че загубихме нашата игра.
 
Аз винаги те обичах
Преди романтиката да се превърне в драма
Както Ромео и Жулиета преди
Ние сме изгубени в Верона
 
Учейки се от белезите
Ще те направя по-силна, времето е доказателство
Не съм самотник
Знам, аз не мога да те преодолея
 
Винаги се опитвах да кажа истината
Преди романтиката да се превърне в драма
Надявах се, че най-доброто в мен винаги беше ти.
Преди да загубим нашата Верона
 
Изгубени сме
Изгубени в тълпата на улицата
Изгубени сме
Като две плаващи лодки в морето
Изгубени сме
Защото понякога създаваме и унищожаваме любов
Изгубихме нашата Верона
 
Изгубихме и намерихме нашата Верона
Изгубени сме в Верона
 
Безразсъдна по вид любов
Безразсъдна по вид любов
Никога не казахме "Съжалявам"
Никога не казахме "достатъчно"
Тази западна жена
Западен мъж
Изчезнаха в Верона
 
Изгубехме и намерихме нашата Верона
Изгубени сме в Верона
 
Изгубени сме
Изгубени в тълпата на улицата
Изгубени сме
Като две плаващи лодки в морето
Изгубени сме
Защото понякога създаваме и унищожаваме любов
Изгубихме нашата Верона
 
Изгубехме и намерихме нашата Верона
Изгубени сме в Верона
 
Submitted by PaparizouFan on Tue, 16/05/2017 - 07:09
Comments