Anna German - Письмо из Варшавы (Polish translation)

Russian

Письмо из Варшавы

Прими, Варшава, дар от Ленинграда,
Прими от брата ты земной поклон.
Истерзана лежала ты когда-то,
И слышен нам был твой далекий стон.
 
И был в том стоне грохот канонады,
Свист пуль и пулеметный свен.
И знали мы, сражается Варшава,
Живет Варшава – а значит, мы живем!
 
Да страшная нам выпала судьбина
И всех назвать не можем имена,
Но не забудем мы Монте-Кассино,
Ни Ленина, ни Курска, ни Орла.
 
Ты поднималась, падала, вставала
Обугленная гордая сестра,
Но крепко меч разящий ты сжимала
И снова в бой вела шопеновы сердца.
 
Вот почему пылают ярко розы,
Вот почему гвоздики так горят…
Ведь их полили варшавянок слезы
И кровь детей у стен твоих тогда.
 
Ты все прошла страданья, горе, муки,
Непокоренная и нежная сестра.
Тебе всегда протянутые руки,
Тебе всегда открытые сердца.
 
Какая ты красивая Варшава!
Мне не обнять всех улиц, площадей,
Ты в 30 лет еще прекрасней стала
Назло врагам и радость всех друзей.
 
Submitted by АнастасияМальцева on Thu, 18/02/2016 - 12:47
Last edited by lt on Mon, 02/10/2017 - 13:58
Align paragraphs
Polish translation

List z Warszawy

Przyjmij, Warszawa, dar od Leningradu,
Przyjmij od brata ty ziemski pokłon.
Pustoszy leżała ty kiedyś,
I słychać nam był twój daleki jęk.
 
I był w tym jęk huk kanonady,
Świst kul i maszynowy sven.
I wiedzieliśmy, walczy Warszawa,
Mieszka Warszawa – a znaczy, my żyjemy!
 
Taki straszny nam wypadł los
I wszystkich nazwać nie możemy imiona,
Ale nie zapomnimy Monte Cassino
Ani Lenina, ani Kurska, ani Orła.
 
Masz przyjechać, spadała, wstawałaś
Osmalona dumna siostra,
Ale mocno miecz dauntless ty ściskała
I znowu do boju prowadziła serca Chopina.
 
Oto dlaczego płoną jasne róże,
Oto dlatego gwoździki tak się palą...
Przecież ich polali łzy warszawianki
I krew dzieci u ścian twoich wtedy.
 
Wszystko odbyło się cierpienie, smutek, bóle,
Niezwyciężona i delikatna siostra.
Zawsze протянутые ręce,
Ci zawsze otwarte serca.
 
Jaka jesteś piękna Warszawa!
Mi nie objąć wszystkich ulic, placów,
Ty w wieku 30 lat jeszcze śliczniejsza stała
Na złość wrogom i radość wszystkich znajomych.
 
DDM
Submitted by Hades21 on Sat, 30/09/2017 - 16:16
Comments