شنبلیله (Шамбала)

Russian

Шамбала

Я видел сон -
В твоих купался локонах
Огненных...
Всё из чего
Мои сомнения сотканы,
Тонко.

Chorus:
Какой чудесный день, моя струится лень
На грани просветления.
Сияет шамбала и нежится душа
В нирване воскресения.

О, как легко
Мои воспоминания
Выцвели...
Кто я такой?
И почему сбиваются
Мысли?

Chorus

Chorus 2 times

Submitted by PersianCat on Sat, 24/11/2012 - 06:52
See video
Try to align
Persian translation

شنبلیله

خوابی دیدم
توی موهات شنا کردم
موهای به رنگ آتیشت
که همه
از شک و تردید من بافته شده
ماهرانه

کر:
چه روز فوق العاده ایه، روند تنبلی من
در آستانه ی روشنگری
شنبلیله میدرخشه و روح پر نعمته
در رستاخیز نیروانا

آه، چه آسون خاطزاتم
محو شده...
من کی هستم؟
و چرا گیج شدن
افکارم؟

کر

کر 2بار

Submitted by PersianCat on Sun, 20/01/2013 - 13:20
More translations of "Шамбала"
Russian → Persian - PersianCat
Comments