شنبلیله (Шамбала)

Persian translation

شنبلیله

خوابی دیدم
توی موهات شنا کردم
موهای به رنگ آتیشت
که همه
از شک و تردید من بافته شده
ماهرانه

کر:
چه روز فوق العاده ایه، روند تنبلی من
در آستانه ی روشنگری
شنبلیله میدرخشه و روح پر نعمته
در رستاخیز نیروانا

آه، چه آسون خاطزاتم
محو شده...
من کی هستم؟
و چرا گیج شدن
افکارم؟

کر

کر 2بار

Submitted by PersianCat on Sun, 20/01/2013 - 13:20
Russian

Шамбала

More translations of "Шамбала"
Russian → Persian - PersianCat
Comments