לא גאלאנא י יל מאר (La Galana I El Mar)

Ladino (Judeo-Spanish)

La Galana I El Mar

Muchachika 'sta en el banyo
muchachika 'sta en el banyo
vestida de colorado,
échate a la mar,
échate a la mar i alcánsalo,
échate a la mar.
 
A la mar yo bien m'echava,
a la mar yo bien m'echava,
si la suegra licencia me dara,
échate a la mar,
échate a la mar i alcánsalo,
échate a la mar.
 
Entre la mar i el río
entre la mar i el río
mos cresió un árvol de membrillo
échate a la mar,
échate a la mar i alcánsalo,
échate a la mar.
 
Ya salió de la mar la galana
ya salió de la mar la galana
kon un vestido al i blanko
ya salió de la mar,
kon un vestido al i blanko,
ya salió de la mar.
 
La novia ya salió del banyo
la novia ya salió del banyo
el novio la 'sta esperando
ya salió de la mar
el novio la 'sta esperando
ya salió de la mar.
 
Entre la mar i la arena
mos cresió un árvol de almendra
ya salió de la mar
mos cresió un árvol de almendra
ya salió de la mar...
 
Submitted by phantasmagoria on Thu, 06/10/2016 - 00:32
Submitter's comments:

A little different from the other versions, but thought it should be added as well.

videoem: 
Align paragraphs
Transliteration

לא גאלאנא י יל מאר

מ׳וג׳אג׳יקא יסתא ינ יל באנייו
מ׳וג׳אג׳יקא יסתא ינ יל באנייו
ב׳יסתידא די קולוראדו
יג׳אתי א לא מאר
יג׳אתי א לא מאר י אלקאנסאלו
יג׳אתי א לא מאר
 
א לא מאר ייו ביינ מי יג׳אב׳א
א לא מאר ייו ביינ מי יג׳אב׳א
סי לא ס׳ויגרא ליסינסיא מי דארא
יג׳אתי א לא מאר
יג׳אתי א לא מאר י אלקאנסאלו
יג׳אתי א לא מאר
 
ינתרי לא מאר י יל ריו
ינתרי לא מאר י יל ריו
מוס קריסיו ׳ונ ארב׳ול די מימבריייו
יג׳אתי א לא מאר
יג׳אתי א לא מאר י אלקאנסאלו
יג׳אתי א לא מאר
 
ייא סאליו די לא מאר לא גאלאנא
ייא סאליו די לא מאר לא גאלאנא
קונ ׳ונ ב׳יסתידו אל י בלאנקו
ייא סאליו די לא מאר
קונ ׳ונ ב׳יסתידו דאל י בלאנקו
ייא סאליו די לא מאר
 
לא נוב׳יא ייא סאליו דיל באנייו
לא נו ב׳יא ייא סאליו דיל באנייו
יל נוב׳יו לא יסתא יספיראנדו
ייא סאליו די לא מאר
יל נוב׳יו לא יסתא יספיראנדו
ייא סאליו די לא מאר
 
ינתרי לא מאר י לא ארינא
מוס קריסיו ׳ונ ארב׳ול די אלמינדרא
ייא סאליו די לא מאר
מוס קריסיו ׳ונ ארב׳ול די אלמינדרא
ייא סאליו די לא מאר
 
  • No utilicen mis traducciones sin crédito o permiso. — Don't use my translations without credit or permission.

  • Tienen permiso de usar mis traducciones como base para hacer otras traducciones, pero solo en este sitio con crédito. — You have permission to use my translations as a base to make other translations, but only on this site and with credit.
Submitted by phantasmagoria on Fri, 19/05/2017 - 06:09
Comments