مرا جستجو کن (إبحث عني)

Persian translation

مرا جستجو کن

مرا جستجو کن
در مکانی که پنهان میشوم و منتظر دستانت هستم
من در مکانی خاموش در انتظار چشمانت خواهم بود
مرا جستجو کن
در مکانی که تو را ندا میدهم و منتظر آمدنت هستم
و من آن مکان را دوست دارم
چشمانت تنها سرزمین من خواهد بود
وطنی بر ضد همه سرزمینهای بشری
عشق ات را به من ببخش
و من وارد هیچ کدام از جنگهای بشر نخواهم شد
و هرگز خبر صلح شان به من نخواهد رسید
دستانت را دراز کن
از فراسوی حقیقت این دنیا
و عزیزم من وارد هیچکدام از جنگهایشان نخواهم شد
دوستت دارم مرا جستجو کن
 
Submitted by majid.h on Wed, 25/07/2012 - 09:38
Arabic

إبحث عني

إبحث عني
أنا في مكان ما... أغوص وأنتظر يديك
أنا في مكان ما... أنطفئ وأنتظر عينيك
إبحث عني
 

More

More translations of "إبحث عني"
Arabic → Persian - majid.h
Comments