สายสัมพันธ์ (The Chain)

Thai translation

สายสัมพันธ์

ฟังเสียงลมพัด ดูพระอาทิตย์ขึ้น
 
วิ่งไปในเงา
รักบัดซบของเธอ คำลวงบัดซบของเธอ
 
และถ้าเธอไม่รักชั้นตอนนี้
เธอจะไม่ได้รักชั้นอีกเลย
ชั้นยังคงได้ยินเธอเอ่ยว่าเธอไม่มีทางตัดสายสัมพันธ์นี้ได้
และถ้าเธอไม่รักชั้นตอนนี้
เธอจะไม่ได้รักชั้นอีกเลย
ชั้นยังคงได้ยินเธอเอ่ยว่าเธอไม่มีทางตัดสายสัมพันธ์นี้ได้
 
ฟังเสียงลมพัด ลงมาในค่ำคืน
 
วิ่งไปในเงา
รักบัดซบของเธอ คำลวงบัดซบของเธอ
 
สลัดความสงัด
ความมืดบัดซบ ความสว่างบัดซบ
 
และถ้าเธอไม่รักชั้นตอนนี้
เธอจะไม่ได้รักชั้นอีกเลย
ชั้นยังคงได้ยินเธอเอ่ยว่าเธอไม่มีทางตัดสายสัมพันธ์นี้ได้
และถ้าเธอไม่รักชั้นตอนนี้
เธอจะไม่ได้รักชั้นอีกเลย
ชั้นยังคงได้ยินเธอเอ่ยว่าเธอไม่มีทางตัดสายสัมพันธ์นี้ได้
และถ้าเธอไม่รักชั้นตอนนี้
เธอจะไม่ได้รักชั้นอีกเลย
ชั้นยังคงได้ยินเธอเอ่ยว่าเธอไม่มีทางตัดสายสัมพันธ์นี้ได้
 
สายสัมพันธ์...รั้งเราไว้ด้วยกัน
(วิ่งไปในเงา)
สายสัมพันธ์...รั้งเราไว้ด้วยกัน
(วิ่งไปในเงา)
สายสัมพันธ์...รั้งเราไว้ด้วยกัน
(วิ่งไปในเงา)
 
Submitted by chutinon on Thu, 18/05/2017 - 21:42
Fleetwood Mac: Top 6
Comments