Додека не дојде кралствотo ('Til Kingdom Come)

English

'Til Kingdom Come

One, two
 
Steal my heart
And hold my tongue
I feel my time
My time has come
Let me in
Unlock the door
I've never felt
This way before
 
And the wheels
Just keep on turning
The drummer begins to drum
I don't know
Which way I'm going
I don't know
Which way I've come
 
Hold my head
Inside your hands
I need someone
Who understands
I need someone
Someone who hears
For you, I've waited
All these years
 
For you I'd wait
'Til kingdom come
Until my day, my day is done
And say, you'll come
And set me free
Just say, you'll wait
You'll wait for me
 
In your tears
And in your blood
In your fire
And in your flood
I hear you laugh
I heard you sing
I wouldn't change
A single thing
 
And the wheels
Just keep on turning
The drummers begin to drum
I don't know
Which way I'm going
I don't know
what I'll become
 
For you I'd wait
'Til kingdom come
Until my days
My days are done
And say you'll come
And set me free
Just say you'll wait
you'll wait for me
 
Just say, you'll wait
You'll wait for me
Just say, you'll wait
You'll wait for me
 
Submitted by citruswind on Sun, 18/07/2010 - 08:10
Last edited by Miley_Lovato on Fri, 22/08/2014 - 11:54
videoem: 
Align paragraphs
Macedonian translation

Додека не дојде кралствотo

Еден, два
 
Укради ми го срцето
И држи ми го јазикот
Го чувствувам моето време
Моето време дојде
Пушти ме внатре
Отклучи ја вратата
Никогаш претходно
Не сум се чувствувал вака
 
И тркалата
Продолжуваат да се вртат
Тапанот почнува да чука
Не знам
Каде одам
Не знам
Од каде сум дошол
 
Држи ми го срцето
Во твоите раце
Ми треба некој
Кој може да разбере
Ми треба некој
Кој може да слушне
Тебе, те чекав
Сиве овие години
 
Тебе, би те чекал
Додека не дојде кралството
Додека денот, мојот ден не заврши
И кажи, дека ќе дојдеш
И ослободи ме
Само кажи, дека ќе чекаш
Дека ќе ме чекаш мене
 
Во твоите солзи
И твојата крв
Во твојот оган
И твојата поплава
Те слушам како се смееш
Те слушам како пееш
И не би сменил
Баш ништо
 
И тркалата
Продолжуваат да се вртат
Тапанот почнува да чука
Не знам
Каде одам
Не знам
Од каде сум дошол
 
Тебе, би те чекал
Додека не дојде кралството
Додека денот, мојот ден не заврши
И кажи, дека ќе дојдеш
И ослободи ме
Само кажи, дека ќе чекаш
Дека ќе ме чекаш мене
 
Само кажи, дека ќе чекаш
Дека ќе ме чекаш мене
Само кажи, дека ќе чекаш
Дека ќе ме чекаш мене
 
Submitted by ivank23 on Wed, 25/07/2012 - 13:37
Comments