36 градуса (36 Degrees)

English

36 Degrees

We were tight
But it falls apart
As silver turns to blue
Waxing with the candlelight
And burning just for you
Allocate your sentiment
And stick it in a box
I've never been an extrovert
But I'm still breathing

Someone tried to do me ache
Someone tried to do me ache
Someone tried to do me ache
(It's what I'm afraid of)
Someone tried to do me ache
(It's what I'm afraid of)

With hindsight
I was more than blind
Lost without a clue
Thought I was getting carat gold
And what I got was you
Stuck inside the circumstances
Lonely at the top
I've always been an introvert
Happily bleeding

Someone tried to do me ache
Someone tried to do me ache
Someone tried to do me ache
(It's what I'm afraid of)
Someone tried to do me ache
(It's what I'm afraid of)

4 7 2 3 9 8 5
I gotta breathe to stay alive
And 1 4 2 9 7 8
Feels like I'm gonna suffocate
Fourteen, sixteen, twenty-two
This skin that turns to blister blue
Shoulders toes and knees
I'm 36 degrees

Last edited by crimson_antics on Mon, 04/11/2013 - 01:27
See video
Try to align
Bulgarian translation

36 градуса

Ние бяхме близки,
Но всичко се разпадна.
Както среброто изглежда синьо,
Блестящо, осветено от свещ,
Горяща само за теб.
Отдели чувствата си настрана,
Прибери си ги в кутийка.
Винаги съм бил затворен тип,
Но все пак още дишам.

Някой опита да ми причини болка
Някой опита да ми причини болка
Някой опита да ми причини болка
(Точно от това ме е страх)
Някой опита да ми причини болка
(Точно от това ме е страх)

Със закъсняла преценка за нещата
Аз съм по-зле от слепец,
Изгубен без следа.
Мислех си, че печеля злато,
А това, което получих бе ти.
Притиснат от обстоятелствата,
Самотен на върха,
Винаги съм бил затворен тип,
Щастливо кървящ.

Някой опита да ми причини болка
Някой опита да ми причини болка
Някой опита да ми причини болка
(Точно от това ме е страх)
Някой опита да ми причини болка
(Точно от това ме е страх)

4 7 2 3 9 8 5
Трябва да дишам, за да остана жив.
И 1 4 2 9 7 8
Чувствам се сякаш се задушавам
14, 16, 22*
Кожата става мораво синя,
Рамена, пръсти и колена.
Аз съм с 36 градуса.

Submitted by kdravia on Mon, 11/06/2012 - 11:19
Author's comments:

* Според Молко това е телефонния номер на любимия му индийски ресторант в Лондон.

thanked 2 times
UserTime ago
Guest3 years 16 weeks
Guests thanked 1 time
More translations of "36 Degrees"
English → Bulgarian - kdravia
5
UserPosted ago
3 years 16 weeks
5
Comments