Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo lyrics

Bosnian

Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo

Padaj silo i nepravdo,
Svan'o ti je sudnji dan,
Bjež'te od nas noćne tmine,
Svanuo je i naš dan

Pljuni i zapjevaj!
Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo!
Matero i maćeho, tugo moja i utjeho.
Moje srce, moja kućo stara,
Moja dunjo iz ormara,
Moja nevjesto, moja ljepotice,
Moja sirota kraljice,
Jugo, Jugice...

Ovaj hljeb, evo lomim,
Moja Jugoslavijo,
Za tebe i bolje dane,
Konje neosedlane
Ovdje kome ne porastu zubi,
E, kukala mu mati.
Ovdje nikad neće čopor naći,
Ko ne nauči urlati

Jugoslavijo na noge,
Pjevaj nek' te čuju,
Ko ne sluša pjesmu,
Slušaće oluju!

Ovaj hljeb, evo lomim,
Moja Jugoslavijo,
Za tebe i bolje dane,
Konje neosedlane,
Moje srce, moja kućo stara,
Moja dunjo iz ormara,
Moja nevjesto, moja ljepotice,
Moja sirota kraljice

Jugoslavijo na noge,
Pjevaj nek' te čuju,
Ko ne sluša pjesmu,
Slušaće oluju

Jugoslavijo na noge,
Pjevaj nek' te čuju,
Ko ne sluša pjesmu,
Slušaće oluju

Submitted by Guest on Fri, 01/01/2010 - 00:00
Last edited by Natoska on Sat, 16/08/2014 - 07:30
Comments