Falling

Swedish

Faller

Stockholm 02, maj med vackert väder
Jag märker inte längre vad som görs
Jag stör mig på ett ljud som inte hörs
Den här stan är klädd i kejsarens nya kläder
Runt omkring
Ingenting

Jag säljer inget längre, stängt butiken
Jag gör mig inte arg på nån reklam
Tavlan är en fläck med färggrann ram
Jag ger upp, jag orkar inte bli besviken
Som du sa
Det är dags att dra

För vi faller, faller, faller

Jag lyssnar inte längre, jag stänger fönstret
Inget värt nåt, som inte inger hopp
Jag rusar inte längre erat lopp
Jag står kvar, ser ingen plats för mig i mönstret
Jag gömmer mig
Jag värjer mig

När sommarn kommer flyr jag över haven
Där ingen vet, där ingen kommer in
Men sommarn dör och min rastlöshet är min
Om vintern står jag gömd längst in i baren
Och tiden går
Månad, år

Jag faller, faller, faller
Vi faller, faller, faller

Stockholm 02, maj och skymning faller
Jag hoppas på ett kort som inte lagts
Jag litar till ett ord som inte sagts
Min lust är fri, men min frihet är bakom galler
Res med mig
Till ett annat land

För vi faller, faller, faller

Submitted by Hatfinatka on Thu, 10/01/2008 - 22:00
Try to align
English translation

Falling

Stockholm 02, May and beautiful weather
I no longer notice what's being done
I'm annoyed by a sound that can't be heard
This city's dressed in the Emperor's New Clothes
All around
Nothing

I no longer sell anything, closed the shop
I'm not annoyed by a commercial
The painting's a spot with a colorful frame
I give up, I don't care about being disappointed
Like you said
It's time to leave

'Cos we're falling, falling, falling

I no longer listen, I close the window
Nothing's worth it, that doesn't give hope
I no longer run your race
I'm staying, don't see a place for me in the pattern
I'm hiding
I defend myself

When summer comes I escape across the ocean
Where no one knows, where no one comes in
But summer dies and my restlessness is mine
During winter I'm hidden at the back of the bar
Time passes
Month, year

I'm falling, falling, falling
We're falling, falling, falling

Stockholm 02, May and twilight sets in
I'm hoping for an unplayed card
I'm trusting an untold word
My desire's free, but my freedom's behind bars
Go with me
To another country

'Cos we're falling, falling, falling

Submitted by Pepi on Thu, 10/01/2008 - 22:00
thanked 6 times
Guests thanked 6 times
Comments