My Love for You

Arabic

Hobak Leya (حبك ليا)

 

Hobak leya ghali 3aalaya
aHisu f 2albi washoofu be3aaini
Hobak leya mitamminny
(laih) me3aayeshni aHla sineeni
(x2)
3omri ma kheft f Hodnak 3omri
3omri ma Ha3ashaa2 ba3adak 3omri
w kel el baai fey 3omri ya 3omri
Hay3aaeshah maak maak ya Habeebi

Hobak leya ghali aalaya
aHisu f 2albi washoofu be3aaini
Hobak leya mitaminy
me3aayeshni aHla sineeni
…………………………………….
Ehsasi maak sadaato khalas
Fy einaiah mala la kol el nas
Ya habeebi ertah ana leek w maak
Mesh nawya ana gerah fey hawak

Aah

Omri ma kheft f hodnak omri
Omri ma ha aashaa baadak omri
W kel el baai fey omri ya omri
Hayaaeshah maak maak ya habeebi

Hobak leya ghali aalaya
Ahisu f albi washoofu beaaini
Hobak leya mitaminy
maeayeshni aHla sineeni
………………………………….
Maktoobli adoob w aashaa layaleek
Wala omri hatoob aan hob einaik
Yama istanak albi el hayran
Ah ya bahar hanan mehtaja loak
Ah
Omri ma kheft f hodnak omri
Omri ma ha aashaa baadak omri
W kel el baai fey omri ya omri
Hayaaeshah maak maak ya habeebi

Hobak leya ghali aalaya
Ahisu f albi washoofu beaaini
Hobak leya mitaminy
maeayeshni aHla sineeni
………………………………….
Hobak leya ghali aalaya
Ahisu f albi washoofu beaaini
Hobak leya mitaminy
maeayeshni aHla sineeni

Hobak leya ghali aalaya
Beaaini ahisu f albi washoofu

Submitted by dinaphilippe on Thu, 02/06/2011 - 21:31
See video
Try to align
English translation

My Love for You

Versions: #1#2

Your love for me is precious to me
I feel it in my heart and see it in my eyes
Your love for me reassures me
And makes me live the sweetest years

I have never feared in your embrace
I will never love after you
And everything that is left in my life oh my life
I will live it with you with you my darling

I totally believed my feelings with you
It filled my eyes for everyone (to see?)
My darling I am at ease with you and for you
I wish for no injuries in your love

Ah

It was destined for me to fall in love and adore your nights
And I will never desist from the love of your eyes
My bewildered heart awaits you so much
Ah oh sea of compassion I need to see you again

Submitted by LaaSemaa on Thu, 25/12/2008 - 09:35
thanked 33 times
UserTime ago
shaljam2 years 34 weeks
Guests thanked 32 times
More translations of "Hobak Leya (حبك ليا) "
Arabic → English - LaaSemaa
5
Please help to translate "Hobak Leya (حبك ليا) "
UserPosted ago
AN60SH4 years 7 weeks
5
Comments
AN60SH     July 6th, 2011

Thank you