O Προσκυνητής lyrics

Greek

O Προσκυνητής

Τα βουνά περνάω
και τις θάλασσες περνώ
Κάποιον αγαπάω
Δυο ευχές κρατάω
και δυο τάματα κρατώ
Περπατώ και πάω

Κάποιος είπε πως η αγάπη
σ’ ένα αστέρι κατοικεί
αύριο βράδυ θα ‘μαι εκεί
Κάποιος είπε πως ο έρωτας
για μια στιγμή κρατά
αύριο βράδυ θα ‘ναι αργά

Στα πουλιά μιλάω
και στα δέντρα τραγουδώ
Κάποιον αγαπάω
Κι όταν τραγουδάω
προσευχές παραμιλώ
περπατώ και πάω

Κάποιος είπε πως ο δρόμος
είναι η φλέβα της φωτιάς
ψυχή μου πάντα να κυλάς
Κάποιος είπε πως ταξίδι
είναι μόνο η προσευχή
καρδιά μου να ‘σαι ζωντανή

Κάποιος είπε πως η αγάπη
σ’ ένα αστέρι κατοικεί
αύριο βράδυ θα ‘μαι εκεί
Κάποιος είπε πως ο έρωτας
για μια στιγμή κρατά
αύριο βράδυ θα ‘ναι αργά

Submitted by jula23 on Fri, 23/01/2009 - 21:16
Last edited by Fani1993 on Mon, 09/03/2015 - 20:08
Ta vounà pernào
ke tis thàlasses pernó
Kàpion agapào
Thyo efhés kratào
ke thyo tàmata krató
Perpató ke pào

Kàpios ìpe pos i agàpi
S’ éna astéri katikì
àvrio vràthy tha ‘me ekì
Kàpios ìpe pos o érotas
yia mia stigmì kratà
àvrio vràthy tha ‘ne argà

Sta poulià milào
ke sta théntra tragouthó
Kàpion agapào
Ki ótan tragoudào
prosefhés paramiló
perpató ke pào

Kàpios ìpe pos o thrómos
ìne i fléva tis fotiàs
psyhì mou pànta na kylàs
Kàpios ìpe pos taksìthi
ìne móno i prosefhì
karthià mou na ‘se zontanì

Kàpios ìpe pos i agàpi
S’ éna astéri katikì
àvrio vràthy tha ‘me ekì
Kàpios ìpe pos o érotas
yia mia stigmì kratà
àvrio vràthy tha ‘ne argà
Submitted by Fani1993 on Fri, 23/01/2009 - 21:16
Last edited by Fani1993 on Sun, 22/03/2015 - 18:55

Video

See video
Comments