O Proskinitis (O Προσκυνητής) lyrics

Greek

O Proskinitis (O Προσκυνητής)

Ta vounà pernào
ke tis thàlasses pernó
Kàpion agapào
Thyo efhés kratào
ke thyo tàmata krató
Perpató ke pào
 
Kàpios ìpe pos i agàpi
S’ éna astéri katikì
àvrio vràthy tha ‘me ekì
Kàpios ìpe pos o érotas
yia mia stigmì kratà
àvrio vràthy tha ‘ne argà
 
Sta poulià milào
ke sta théntra tragouthó
Kàpion agapào
Ki ótan tragoudào
prosefhés paramiló
perpató ke pào
 
Kàpios ìpe pos o thrómos
ìne i fléva tis fotiàs
psyhì mou pànta na kylàs
Kàpios ìpe pos taksìthi
ìne móno i prosefhì
karthià mou na ‘se zontanì
 
Kàpios ìpe pos i agàpi
S’ éna astéri katikì
àvrio vràthy tha ‘me ekì
Kàpios ìpe pos o érotas
yia mia stigmì kratà
àvrio vràthy tha ‘ne argà
 
Transliteration submitted by ancientmuse on Mon, 15/12/2014 - 22:19

Τα βουνά περνάω
και τις θάλασσες περνώ
Κάποιον αγαπάω
Δυο ευχές κρατάω
και δυο τάματα κρατώ
Περπατώ και πάω

Κάποιος είπε πως η αγάπη
σ’ ένα αστέρι κατοικεί
αύριο βράδυ θα ‘μαι εκεί
Κάποιος είπε πως ο έρωτας
για μια στιγμή κρατά
αύριο βράδυ θα ‘ναι αργά

Στα πουλιά μιλάω
και στα δέντρα τραγουδώ
Κάποιον αγαπάω
Κι όταν τραγουδάω
προσευχές παραμιλώ
περπατώ και πάω

Κάποιος είπε πως ο δρόμος
είναι η φλέβα της φωτιάς
ψυχή μου πάντα να κυλάς
Κάποιος είπε πως ταξίδι
είναι μόνο η προσευχή
καρδιά μου να ‘σαι ζωντανή

Κάποιος είπε πως η αγάπη
σ’ ένα αστέρι κατοικεί
αύριο βράδυ θα ‘μαι εκεί
Κάποιος είπε πως ο έρωτας
για μια στιγμή κρατά
αύριο βράδυ θα ‘ναι αργά

Submitted by jula23 on Fri, 23/01/2009 - 21:16
Last edited by Miley_Lovato on Sat, 02/05/2015 - 17:00

Video

Comments