Oboi me (Обои ме) lyrics

Macedonian

Oboi me (Обои ме)

Ako veruvaš vo Boga
togaš veruvaj vo sebe
ne me davaj na ǵavolite
a ako možeš da me vidiš
koe crnilo me pere
daj pomogni mi, oboi me
 
Oboi plavo, i dopri me
so snagata na vetrovite
oboi žolto, i večno
neka mirisa na jasminov cvet
 
Refren:
Oboi me, oboi me
oboi me, i pred sѐ
ti zemi boi što se od srce
oboi denovi, vo stari spomeni
oboi sѐ što ni živee, oboi me
 
Oboi me, vo edna srna, bela,
mala kako šetam po oblacite
a neboto oboi go vo doždot
što vo svetlo roza mene mi se smee
 
Oboi ljubov, i so nea
dopri gi najslabite
oboi sreḱa, vo edna
temno zelena što ne gasne
 
Refren:
Oboi me, oboi me
oboi me, i pred sѐ
ti zemi boi što se od srce
oboi denovi, vo stari spomeni
oboi sѐ što ni živee, oboi me
 
Transliteration submitted by san79 on Mon, 07/10/2013 - 21:14

Ако веруваш во Бога
тогаш верувај во себе
не ме давај на ѓаволите
а ако можеш да ме видиш
кое црнило ме пере
дај помогни ми, обои ме

Обои плаво, и допри ме
со снагата на ветровите
обои жолто, и вечно
нека мириса на јасминов цвет

Рефрен:
Обои ме, обои ме
обои ме, и пред сѐ
ти земи бои што се од срце
обои денови, во стари спомени
обои сѐ што ни живее, обои ме

Обои ме, во една срна, бела,
мала како шетам по облаците
а небото обои го во дождот
што во светло роза мене ми се смее

Обои љубов, и со неа
допри ги најслабите
обои среќа, во една
темно зелена што не гасне

Рефрен:
Обои ме, обои ме
обои ме, и пред сѐ
ти земи бои што се од срце
обои денови, во стари спомени
обои сѐ што ни живее, обои ме

Submitted by Vala on Thu, 19/04/2012 - 10:28

Video

Please help to translate "Oboi me (Обои ме)"
Comments