Sakaj me (Сакај ме) lyrics

Macedonian

Sakaj me (Сакај ме)

Koga sum so tebe
Tolku blisku jas te čuvstvuvam
Samo da mi zboruvaš
I gubam celosno kontrola
Tvojata energija
Mi dava tolku sila da možam sè da
Napravam
I tvojot pogled kažuva
Deka sum edinstvena
 
Zavisna od ljubovta
Sè što sakam e da bidam pokraj tebe
Sega znam što čuvstvuvam ti si mi sè
 
Kade i da sum, vo bilo ko vreme
Životot e prekrasen so tebe
Sakam što te znam, i što te imam
Ljubi me, sakaj me, sakaj me
 
Koga ne sme zaedno
Ne možam na tebe da ne pomislam
Čekam da se javiš
Sakam da go slušnam tvojot glas
Od glava ne izleguvaš
Mi treba tvojot son da možam jas da
Zaspijam
A koga sum so tebe
Tvojot pogled sè mi kažuva
 
Zavisna od ljubovta
Sè što sakam e da bidam pokraj tebe
Sega znam što čuvstvuvam ti si mi sè
 
Transliteration submitted by amateur on Sun, 23/02/2014 - 09:04

Кога сум со тебе
Толку блиску јас те чувствувам
Само да ми зборуваш
И губам целосно контрола
Твојата енергија
Ми дава толку сила да можам сѐ да
Направам
И твојот поглед кажува
Дека сум единствена

Зависна од љубовта
Сѐ што сакам е да бидам покрај тебе
Сега знам што чувствувам ти си ми сѐ

Каде и да сум, во било ко време
Животот е прекрасен со тебе
Сакам што те знам, и што те имам
Љуби ме, сакај ме, сакај ме

Кога не сме заедно
Не можам на тебе да не помислам
Чекам да се јавиш
Сакам да го слушнам твојот глас
Од глава не излегуваш
Ми треба твојот сон да можам јас да
Заспијам
А кога сум со тебе
Твојот поглед сѐ ми кажува

Зависна од љубовта
Сѐ што сакам е да бидам покрај тебе
Сега знам што чувствувам ти си ми сѐ

Submitted by saninova77 on Wed, 07/12/2011 - 13:52
Comments