מי לי יתן (Mi Li Yiten) lyrics

Hebrew

מי לי יתן (Mi Li Yiten)

מי לי יתן שתי אהבות כקדם
כך אתחזק בעצב הנעורים
מי לי יתן שתי אבוקות של זהר
כך אדלק כנוער האהבה

גלגל הזמן גולש
ואיש לאיש לוחש
תראה הזמן עבר
הזמן עבר

מי לי יתן שתי עלמות של חמד
שתי עלמות בחסד השקיעה
מי לי יתן חטא מחייך בבוקר
חטא מחייך באושר האהבה

גלגל הזמן גולש

Submitted by petitbalperdu on Tue, 21/02/2012 - 23:06
Submitter's comments:

Words/Music: Bezalel Aloni / Avihu Medinah
Hebrew Lyrics: www.shiron.net

Mi li yiten
Shtei ahavot k'kedem
Kach etchazek be'etzev hane'urim.

Mi li yiten
Shtei avukot shel zohar
Kach edlak k'no'ar ha'ahavah.

Galgal hazman golesh
Ve'ish le'ish lochesh
Tir'eh hazman avar
Hazman avar.
Galgal hazman golesh
Ve'ish le'ish lochesh
Tir'eh hazman avar
Hazman avar.

Mi li yiten
Shtei alamot shel chemed
Shtei alamot bechesed hashki'ah.

Mi li yiten
Chet mechayech baboker
Chet mechayech be'osher ha'ahavah.

Galgal hazman golesh
Ve'ish le'ish lochesh
Tir'eh hazman avar
Hazman avar.
Galgal hazman golesh
Ve'ish le'ish lochesh
Tir'eh hazman avar
Hazman avar.

Mi li yiten.

Submitted by petitbalperdu on Tue, 21/02/2012 - 23:06
Submitter's comments:
transliteration: www.hebrewsongs.com

 

Translations of "מי לי יתן (Mi Li Yiten)"
Comments