Drug (Друг) lyrics

Ukrainian

Drug (Друг)

Якби колись сказала ти мені
Стати твоїм човном,
Якби колись, то взяв би я тебе
І на волю поплив...
Якби колись сказала ти мені
Стати тінню вночі,
Якби колись сказала, я б не спав –
За тобою ходив, тайною жив би я...

Приспів:
Буду завжди – ти так і знай –
Другом твоїм! Ну, і нехай!
Буду завжди – ти так і знай –
Другом твоїм...

Якби колись сказала ти мені
Стати твоїм човном,
Якби колись, то взяв би я тебе
І на волю поплив!
Якби тоді сказала ти мені
Стати тінню вночі,
Якби тоді сказала, я б не спав,
За тобою ходив, тайною жив би я!

Приспів (2):
Буду завжди – ти так і знай –
Другом твоїм! Ну, і нехай!
Буду завжди – ти так і знай –
Другом твоїм! Ну, і нехай!

Якби колись дозволила мені
Стати твоїм вином...
Якби колись дозволила мені
Стати тілом твоїм...
Якби хоч раз сказала ти мені
Стати твоїм вином!
Якби дозволила мені,
Я б твою до країв душу споїв...
Собою!

Приспів:
Буду завжди – ти так і знай –
Другом твоїм! Ну, і нехай!
Буду завжди – ти так і знай –
Другом твоїм...

Хочу тебе! Ти так і знай –
Хоч би на мить... Ну, і нехай...

Submitted by jazzinitup on Sat, 02/04/2011 - 17:28

Yakby kolys' skazala ty meni
Staty tvoyim chovnom,
Yakby kolys', to vzyav by ya tebe
I na volyu poplyv...
Yakby kolys' skazala ty meni
Staty tinnyu vnochi,
Yakby kolys' skazala, ya b ne spav –
Za toboyu chodyv, taynoyu zyv by ya...

Pryspiv:
Budu zavzdy – ty tak i znay –
Druhom tvoyim! Nu, i nechay!
Budu zavzdy – ty tak i znay –
Druhom tvoyim...

Yakby kolys' skazala ty meni
Staty tvoyim chovnom,
Yakby kolys', to vzyav by ya tebe
I na volyu poplyv!
Yakby todi skazala ty meni
Staty tinnyu vnochi,
Yakby todi skazala, ya b ne spav,
Za toboyu chodyv, taynoyu zyv by ya!

Pryspiv (2):
Budu zavzdy – ty tak i znay –
Druhom tvoyim! Nu, i nechay!
Budu zavzdy – ty tak i znay –
Druhom tvoyim! Nu, i nechay!

Yakby kolys' dozvolyla meni
Staty tvoyim vynom...
Yakby kolys' dozvolyla meni
Staty tilom tvoyim...
Yakby choch raz skazala ty meni
Staty tvoyim vynom!
Yakby dozvolyla meni,
Ya b tvoyu do krayiv dushu spoyiv...
Soboyu!

Pryspiv:
Budu zavzdy – ty tak i znay –
Druhom tvoyim! Nu, i nechay!
Budu zavzdy – ty tak i znay –
Druhom tvoyim...

Chochu tebe! Ty tak i znay –
Choch by na myt'... Nu, i nechay...

Submitted by ertantr on Sat, 02/04/2011 - 17:28

Video

See video
Comments
cambria     November 6th, 2013

до чего же я люблю эту песню )))