Rita - ציפור זרה

Hebrew

ציפור זרה

האתמול מביט בך בגבך
ואת מצידך לא שוכחת
תמיד את משוחחת עם מה שהיה
ארוכים שורשי הפחד
 
את פוסעת בעולם לאט
ובקוצים רבים את נדקרת
האם זהו ורד או קוץ בבשרך
שממנו את יוצרת?
 
שמרי נפשך מן התהום
ומן הגובה האיום
מיאושך שמרי נפשך
את שומעת
 
נשמה ואימה, ריקמה עדינה
הילדה הקטנה שלא נרדמה
האישה את ראשה משעינה
ציפור זרה עברה בחלומה
 
על שקיפות עורך מאיר היום
כמו נגיעה מיוחלת
עכשיו את מסוגלת לראות את עצמך
מקבלת אות של חסד
 
שמרי נפשך מן התהום...
 
נשמה ואימה, ריקמה עדינה
הילדה הקטנה שלא נרדמה
האישה את ראשה משעינה
ציפור זרה עברה בחלומה
 
Submitted by Paneurythmie on Sat, 21/04/2012 - 00:15
Thanks!
Translations of "ציפור זרה"
Rita: Top 6
Comments