Same Scrap, Same Grain (Samma Skrot, Samma Korn)

Norwegian

Samma Skrot, Samma Korn

Låt meg visa dig världen ur en helt annan vinkel
en vision vars udd den är rakbladsvass
ett kungrike vars tron den står evigt tom
och dess drottning hon ständigt sörjer
låt mig visa dig den värld som jag har skrädarsytt åt dig
dit jag med våld kommer dig att tvinga
ett kungarike vars galge den dinglar huvudlös
men inte längre till, nej . för den väntar dig...
ingen annan
bara dig
kom till mig du intet anande
så slal jag leda dig uppför slätten
och med ett handfast grepp sp skal jag knyta den snara
som skall komma att pryda din hals
du ser ner men ger sedan efter
då jag viskar i ditt öra
att alla skall vi dansa i afton
till åsynen av din svingande dans
i flertalet eoner har jag väntat
och längtat så innerligt på att få krossa ditt liv
och slukka din själ, för att slutligen få snorta din aska
en lina, ett liv
två linor, två liv
hundra om dagen,
hundra liv om dagen
med målet miljonar till ****
samma skrot
samma korn
samma liv
samma död
alla vill vi se någon dingla
alla vill vi se någon dö
och alla vill vi se någon försvinna
men ingen av oss, vill va den som skall dö

Try to align
English translation

Same Scrap, Same Grain

Let me show you the world from a whole different perspective
a vision whose edge is sharp as a razor blade
a kingdom whose throne stays forever empty
and its queen is constantly grieving
let me show you the world I've tailored for you
your ego will violently force you
a kingdom whose gallows are dangling headless
but no longer, no. cause it is waiting for you...
nobody else
just you
come to me, you unsuspecting
then I will lead you up to the plain
and with a firm grasp I will tie the end of the rope
that are going to adorn your neck
you look down but then you give in
when I whisper to your ear
that we will all dance tonight
to the sight of your swinging dance
in many aeons I have been waiting
and longed so deep to break your life
and quench your soul, to finally snort your ashes
one rope, one life
two ropes, two lives
hundreds a day,
hundred lives a day
with the goal to reach millions in the end
same scrap
same grain
same life
same death
we will all see someone dangling
we will all see someone die
and we will all see someone disappear
but none of us, wants to be the one who will die

Submitted by Guest on Fri, 01/01/2010 - 00:00
Comments