Srećo, ne krivi me lyrics

Croatian

Srećo, ne krivi me

Одлутам понекад преко нечијега рамена до тебе,
одлутам и знам да имаш све и теби добро је без мене.
Ово је предуга ноћ, да л' икад јутро ће доћ'.
 
Бјежећи од себе овај живот често теби ме понесе,
још сам само слијепи путник који нема име, ни адресе.
Пристајем, душо, на све, тако сам слаб на тебе.
 
Срећо, не криви ме, јави се и оживи ме,
не могу чекати, због нас, луд сам од љубави.
Дај да ти чујем глас, молим те, спаси нас,
срећо, не криви ме, јер ти си ми све.
 
Одлутам понекад преко нечијега рамена до тебе,
одлутам и знам да имаш све и теби добро је без мене.
Ово је предуга ноћ, да л' икад јутро ће доћ'.
 
Срећо, не криви ме, јави се и оживи ме,
не могу чекати, због нас, луд сам од љубави.
Дај да ти чујем глас, молим те, спаси нас,
срећо, не криви ме, јер ти си ми све.
 
Срећо, не криви ме, јави се и оживи ме,
не могу чекати, због нас, луд сам од љубави.
Дај да ти чујем глас, молим те, спаси нас,
срећо, не криви ме, јер ти си ми све.
 
Transliteration submitted by Katerina Proeski on Tue, 28/07/2015 - 12:03

Odlutam ponekad preko nečijega ramena do tebe,
odlutam i znam da imaš sve i tebi dobro je bez mene.
Ovo je preduga noć, da l' ikad jutro će doć'.

Bježeći od sebe ovaj život često tebi me ponese,
još sam samo slijepi putnik koji nema ime, ni adrese.
Pristajem, dušo, na sve, tako sam slab na tebe.

Srećo, ne krivi me, javi se i oživi me,
ne mogu čekati, zbog nas, lud sam od ljubavi.
Daj da ti čujem glas, molim te, spasi nas,
srećo, ne krivi me, jer ti si mi sve.

Odlutam ponekad preko nečijega ramena do tebe,
odlutam i znam da imaš sve i tebi dobro je bez mene.
Ovo je preduga noć, da l' ikad jutro će doć'.

Srećo, ne krivi me, javi se i oživi me,
ne mogu čekati, zbog nas, lud sam od ljubavi.
Daj da ti čujem glas, molim te, spasi nas,
srećo, ne krivi me, jer ti si mi sve.

Srećo, ne krivi me, javi se i oživi me,
ne mogu čekati, zbog nas, lud sam od ljubavi.
Daj da ti čujem glas, molim te, spasi nas,
srećo, ne krivi me, jer ti si mi sve.

Submitted by Nur_Demir on Mon, 01/12/2008 - 16:10
Last edited by san79 on Sat, 20/06/2015 - 17:43

Video

Comments