Higit Sa Lahat Ng Kapangyarihan (Above all powers)

Filipino/Tagalog translation

Higit Sa Lahat Ng Kapangyarihan

Higit sa lahat ng kapangyarihan
Higit sa lahat ng mga hari
Higit sa lahat ng kalikasan
at lahat ng mga bagay na gawa
Higit sa lahat ng karunungan
At pamamaraan ng tao
Ikaw ay narito
Bago pa man nagsimula ang mundo
 
Higit sa lahat ng mga kaharian
Higit sa lahat ng mga trono
Higit sa lahat ng mga nakamamanghang bagay
na namasid ng mundo
Walang makakasukat sa Iyong halaga
 
Ipinako
Inilibing sa likod ng bato
Ikaw ay nabuhay, di tinanggap at nag-isa
Katulad ng isang rosas na tinapakan sa daanan
Lahat ng ito'y Iyong naranasan
At inisip ako, Higit sa lahat
 
Submitted by gracenotes on Mon, 09/08/2010 - 15:26
thanked 14 times
UserTime ago
dairen.amparorejano4 years 21 weeks
Guests thanked 13 times
English

Above all powers

Above all powers
Above all kings
Above all nature
And all created things
Above all wisdom
And all the ways of man
You were here
Before the world began
 

More

Please help to translate "Above all powers"
Comments