Christian Hymns & Songs - Above all powers (Tagalog (dialects) translation)

English

Above all powers

Above all powers
Above all kings
Above all nature
And all created things
Above all wisdom
And all the ways of man
You were here
Before the world began
 
Above all kingdoms
Above all thrones
Above all wonders
The world has ever known
Above all wealth
And treasures of the earth
There's no way to measure
What You're worth
 
------CHORUS-------
 
Crucified
Laid behind the stone
You lived to die
Rejected and alone
Like the rose
Trampled on the ground
You took the fall
And thought of me
Above all
 
Submitted by flor89 on Tue, 02/12/2008 - 15:18
Last edited by Hampsicora on Tue, 13/02/2018 - 21:55
Align paragraphs
Tagalog (dialects) translation

Higit sa Lahat

Higit sa lahat ng kapangyarihan
Lahat ng hari
Lahat ng kalikasan
at lahat ng nilalang
lahat ng karunungan
at lahat ng kilos ng tao
Narito ka na bago pa malikha at maanyo ang mundo
 
Higit sa lahat ng kaharian
Lahat ng trono
Lahat ng kahanga-hangang bagay
Na sumagi sa isip ng tao
Higit sa lahat ng yaman
At hiyas ng mundo
Walang makakasukat sa iyong halaga
 
Koro
Ipinako sa krus
Inilibing sa likod ng malaking bato
Nabuhay ka para mamatay,
Di tinanggap, nag-iisa
Gaya ng rosas na tinapak-tapakan
Tinanggap Mo ang iyong pagbagsak
at inisip ako, higit sa lahat
 
Submitted by introvoyz041 on Fri, 25/11/2011 - 02:35
Comments