اذیت نمیشی (Acımayacak)

Persian translation

اذیت نمیشی

میخواسته شبو بره بیرون برقصه
خیلی بلندپروازه اما همونقد هم معصومه
چیکار میکنی، تا کجا میخوای فرار کنی؟
دختر خیلی باحاله منم که گردنم از مو نازکتر
 
اگه شانس داشته باشم خواستگارشم
یه بار بگه بیا دم در خونشونم
 
التماس لازمه؟
تعظیم لازمه؟
تو بخواه، من منتظرم
به لیستم هم اضافه میکنم
 
بیا بیا بیا خوشگلم
بیا بیا اذیت نمیشی
بیا بیا بیا خوشگلم
بیا اصلا اذیت نمیشی
 
پاشو بیا بیا بیا خوشگلم
بیا بیا اذیت نمیشی
بیا بیا بیا خوشگلم
قول میدم اذیت نمیشی
 
قلبت آه قلبت
 
Submitted by pouria_zada on Tue, 21/02/2012 - 16:11
thanked 11 times
UserTime ago
media-alone girl4 years 22 weeks
Guests thanked 10 times
Turkish

Acımayacak

Please help to translate "Acımayacak"
Comments