معتاد(وابسته) [ Addicted ]

English

Addicted

 
Have I told you how good it feels to be me,
when I'm in you?
I can only stay clean
when you are around.
Don't let me fall.
If I close my eyes forever,
would it ease the pain?
Could I breathe again?
 
[Chorus:]
Maybe I'm addicted,
I'm out of control,
but you're the drug
that keeps me from dying.
Maybe I'm a liar,
but all I really know is
you're the only reason I'm trying.
 
I am wasted away,
I made a million mistakes.
Am I too late?
There is a storm in my head;
it rains on my bed
when you are not here.
I'm not afraid of dying,
but I am afraid of losing you.
 
[Chorus:]
Maybe I'm addicted,
I'm out of control,
but you're the drug
that keeps me from dying.
Maybe I'm a liar,
but all I really know is
you're the only reason I'm trying.
 
When you're lying next to me
love is going through to me.
Oh it's beautiful.
Everything is clear to me
'till I hit reality
and I lose it all...
I lose it all...
I lose it all.
I lose it all...
Nah nah nah
nah nah nah....
Nah nah nah nah nah nah.....
nah nah nah nah nah nah....
 
You're the only reason,
Yeah, you're the only reason I'm trying,
Oh, I'm trying, I'm trying, I'm trying,
Don't want to lose it all,
Don't want to lose it all,
I'm trying, I'm trying..
I'm trying ...
Yeah, you know I'm addicted,
You know I'm addicted,
Yeah, you know I'm addicted....
 
Submitted by atfbrt on Mon, 01/12/2008 - 20:50
Last edited by phantasmagoria on Sat, 13/08/2016 - 20:52
videoem: 
Align paragraphs
Persian translation

معتاد(وابسته)

Versions: #1#2
معتاد(وابسته)
تاحالا بهت گفتم،كه وقتى باهاتم
چه حسه خوبيه؟(وقتى كه بابهتم اگر جاى من باشى احساس خوبيو تجربه ميكنى)
فقط وقنى ميتونم پاك بمونم
كه تو در اطراف باشى
نزار منحل بشم!(از بين برم)
اگه چشم هام رو براى هميشه ببندم
از دردم كم ميشه؟
دوباره ميتونم نفس بكشم؟
 
شايد كه معتادم؛
من از كنترل خارجم.
اما تو دارويى هستى 
كه منو از مرگ حفظ ميكنه
شايد من دروغگو هستم،
اما تمام چيزى كه ميدونم اينه كه
تو تنها دليلى هستى كه من براش تلاش ميكنم!
 
من تباه شدم(هدر شدم)
و اشتباه هاى زيادى مرتكب شدم...
يعنى دير به اين فكر افتادم؟
وقتى كه نيستى،
هواى تختم بارونيه
و سرم طوفانى....(توى سرم طوفانه)
من حتىٰ از مرگ نميترسم
اما از اينكه تورو از دست بدم ميترسم
 
شايد من وابسته ام
و تحت كنترل نيستم
اما تو دوايى هستى
كه منو از مرگ نجات ميده
 
شايد من يه دروغگو ام
اما تمام چيزى كه ميدونم اينه كه
تو تنها بهانه اى هستى كه براش تلاش ميكنم!
 
وقتى كنارم ميخوابى
عشق تمام وجودم رو فرا ميگيره(در درونم نفوذ ميكنه)
اوه...اين زيباس!
تا وقتى كه به واقعيت برسم،
همه چيز برام واضحه(روشنه)
و همه چيز رو از دست ميدم...
همه چيز رو از دست ميدم
 
تو تنها دليلى
آره،تو تنها دليلى هستى كه براش تلاش ميكنم
اوه،دارم تلاش ميكنم،تلاش ميكنم
نميخوام همش رو از دست بدم
اره،تو ميدونى كه من معتادم
ميدونى كه معتادم
 
Submitted by Paniz pink on Sun, 08/07/2012 - 06:50
Comments
evfokas    July 9th, 2012

Can you please remove the english lines from the translation?