معتاد (Addicted)

English

Addicted

 
Have I told you how good it feels to be me,
when I'm in you?
I can only stay clean
when you are around.
Don't let me fall.
If I close my eyes forever,
would it ease the pain?
Could I breathe again?
 
[Chorus:]
Maybe I'm addicted,
I'm out of control,
but you're the drug
that keeps me from dying.
Maybe I'm a liar,
but all I really know is
you're the only reason I'm trying.
 
I am wasted away,
I made a million mistakes.
Am I too late?
There is a storm in my head;
it rains on my bed
when you are not here.
I'm not afraid of dying,
but I am afraid of losing you.
 
[Chorus:]
Maybe I'm addicted,
I'm out of control,
but you're the drug
that keeps me from dying.
Maybe I'm a liar,
but all I really know is
you're the only reason I'm trying.
 
When you're lying next to me
love is going through to me.
Oh it's beautiful.
Everything is clear to me
'till I hit reality
and I lose it all...
I lose it all...
I lose it all.
I lose it all...
Nah nah nah
nah nah nah....
Nah nah nah nah nah nah.....
nah nah nah nah nah nah....
 
You're the only reason,
Yeah, you're the only reason I'm trying,
Oh, I'm trying, I'm trying, I'm trying,
Don't want to lose it all,
Don't want to lose it all,
I'm trying, I'm trying..
I'm trying ...
Yeah, you know I'm addicted,
You know I'm addicted,
Yeah, you know I'm addicted....
 
Submitted by atfbrt on Mon, 01/12/2008 - 20:50
Last edited by phantasmagoria on Sat, 13/08/2016 - 20:52
videoem: 
Align paragraphs
Persian translation

معتاد

Versions: #1#2
آیا تا به حال بهت گفتم چه حسی خوبی دارم وقتی که مجذوب تو هستم؟
من فقط زمانی میتونم پاک بمونم که تو اطرافم هستی
اجازه نده من سقوط کنم
اگه من چشمانم رو برای همیشه ببندم
آیا این درد رو آسون میکنه؟
و من میتونم دوباره نفس بکشم؟
 
شاید من معتاد باشم
من غیر قابل کنترلم
اما تو دارویی هستی که من رو از مرگ نجات میده
شاید من یک دروغگو باشم
اما تمام چیزی که میدونم
اینه که تو تنها دلیلی هستی که من دارم تلاش میکنم
 
من مسیرم رو یک بار اشتباه رفتم
و میلیون ها اشتباه در زندگیم انجام دادم
آیا من خیلی دیر اومدم؟
طوفانی در ذهن من برپاست
و وقتی که تو اینجا نیستی
این طوفان بر روی تخت من میباره
من از مردن نمیترسم
بلکه از این میترسم که تو رو از دست بدم
 
شاید من معتاد باشم
من غیر قابل کنترلم
اما تو دارویی هستی که من رو از مرگ نجات میده
شاید من یک دروغگو باشم
اما تمام چیزی که میدونم
اینه که تو تنها دلیلی هستی که من دارم تلاش میکنم
 
وقتی که تو کنار من دراز میکشی
و عشق به درون من وارد میشه
این خیلی زیباست!
همه چیز برای من واضحه
تا اینکه من حقیقت رو می فهمم
و همه چیز رو از دست میدم
همه چیز رو از دست میدم
همه چیز رو از دست میدم
همه چیز رو از دست میدم
 
تو تنها دلیل هستی
آره، تو تنها دلیلی هستی که من دارم تلاش میکنم
من تلاش میکنم، ...
نمیخوام همه چیز رو از دست بدم
نمیخوام همه چیز رو از دست بدم
من تلاش میکنم، ...
آره، تو میدونی که من معتادم
تو میدونی که من معتادم
...
 
Submitted by Adrina_Muller on Sat, 01/10/2011 - 14:03
Added in reply to request by melika_nr76
Last edited by Adrina_Muller on Thu, 19/12/2013 - 13:28
Comments