از قلبم بپرس (Albi es'alou)

Arabic

Albi es'alou

قلبي إسألو منك إلو إلا غرامك ما إلو
 
معليش تزعل هالدني و عنيك أوعى يزعلو
 
تعبان قلبي مطرحك زعلان يدي فرحك
 
و اللي بيفكر يجرحك برتاح منو و بقتلو
 
بتمرق سنة و بعدا سنة كل العمر حدك حلو
 
قديش حبيتك أنا بعدو غرامي بأولو
 
تعبان قلبي مطرحك زعلان يدي فرحك
 
و اللي بيفكر يجرحك برتاح منو و بقتلو
 
Submitted by psetto727 on Thu, 25/12/2008 - 09:37
Align paragraphs
Persian translation

از قلبم بپرس

درباره ی خودت از قلبم بپرس،هیچ چیز جز عشق تو نیست
حتی اگر همه ی دنیا درد ببیند برایم مهم نیست و (مهم این است)که چشمانت رنجی نبیند
 
خسته ای؟قلب من راحتی توست،آزرده ای؟آرزویم فقط این است که تو را شاد کنم
و اگر کسی بخواهد تورا آزار دهد،او را از بین می برم و از دستش راحت می شوم
سالها از پی هم می گذرد و زیبا ترین سالهای زندگی من شکل گرفت
می دانی که چقدر عاشقت بودم
مطمئن باش که هنوزم همانقدر تورا دوست دارم
خسته ای؟قلب من راحتی توست،آزرده ای؟آرزویم فقط این است که تو را شاد کنم
و اگر کسی بخواهد تورا آزار دهد،او را از بین می برم و از دستش راحت می شوم
 
Submitted by masih on Fri, 19/08/2011 - 22:39
More translations of "Albi es'alou"
Arabic → Persian - masih
5
Comments