Never never (Aldrig aldrig)

Swedish

Aldrig aldrig

Det verkar som
att du är drömmen som just försvann
Att du som socker runnit ur min hand
Som allt jag trodde jag visste var fel
Och det jag inte ville tro är sant

Du kommer aldrig mera hem
Du kommer aldrig mer tillbaks
Jag kommer aldrig, aldrig hata dig
mer än nu
Vi kommer aldrig mera älska
Vi kommer aldrig mera bråka
Jag kommer aldrig, aldrig sakna dig
mer än nu

Det verkar som
Att man tar allting förgivet ibland
att känslan att va trygg kan vara falsk
just när man känner sig hel slås man itu
och det man inte kunde tro det är sant

Du kommer aldrig mera hem
Du kommer aldrig mer tillbaks
Jag kommer aldrig, aldrig hata dig
mer än nu
Vi kommer aldrig mera älska
Vi kommer aldrig mera bråka
Jag kommer aldrig, aldrig sakna dig
mer än nu

När ingen gjort fel är det svårt att förlåta
Vet att det kommer ta tid
Gränsen försvann mellan älska och hata
Ingenting rör mig som du

Du kommer aldrig mera hem
Du kommer aldrig mer tillbaks
Jag kommer aldrig, aldrig hata dig
mer än nu
Vi kommer aldrig mera älska
Vi kommer aldrig mera bråka
Jag kommer aldrig, aldrig sakna dig
mer än nu

Du kommer aldrig mera hem
Du kommer aldrig mer tillbaks
Jag kommer aldrig, aldrig sakna dig
mer än nu

Submitted by Owlin on Wed, 09/05/2012 - 10:45
See video
Try to align
English translation

Never never

It seems like
You're the dream which just disappeared
You like sugar has run out of my hand
Like everything I thought I knew was wrong
And what I didn't want to believe is true

You're never coming home anymore
You're never coming back anymore
I'll never, never hate you
more than now
We'll never love anymore
We'll never fight anymore
I'll never, never miss you
more than now

It seems like
You take everything for granted sometimes
The feeling to be safe can be false
Right when you feel whole you break apart
And what you couldn't believe, it's true

You're never coming home anymore
You're never coming back anymore
I'll never, never hate you
more than now
We'll never love anymore
We'll never fight anymore
I'll never, never miss you
more than now

When no one has done wrong it's hard to forgive
Know that it will take time
The line between love and hate
Nothing touch me like you

You're never coming home anymore
You're never coming back anymore
I'll never, never hate you
more than now
We'll never love anymore
We'll never fight anymore
I'll never, never miss you
more than now

You're never coming home anymore
You're never coming back anymore
I'll never, never miss you
more than now

Submitted by Owlin on Wed, 16/05/2012 - 13:13
thanked 9 times
UserTime ago
AndrewJ2 years 15 weeks
Guests thanked 8 times
Comments