آلیس

Try to align
Persian

آلیس

پام میلغره
میچرخم
من زیر زمینم
افتادم پایین
آره افتادم پایین

من دارم دچار توهم میشم,یعنی الان کجام؟
وارونه شدم و نمیتونم این اتفاق رو متوقف کنم
حالا نمیتونی متوقفم کنی,اوه اوه

قسمت همخوانی
من,من شکست نخواهم خورد
من,من جون سالم به در خواهم برد
وقتی دنیا خرد میشه
وقتی من سقوط میکنم و به زمین برخورد میکنم
تغییر جهت خواهم داد
سعی نمیکنی جلوی من رو بگیری؟
من,من فریاد نخواهم زد

خودم رو توی سرزمین عجایب پیدا کردم
دوباره سر پا شدم
این واقعیه؟
یا تظاهره؟
تا آخر خواهم ایستاد

قسمت همخوانیx2

Submitted by minuch on Fri, 20/04/2012 - 11:24
thanked 2 times
UserTime ago
Miley_Lovato2 years 40 weeks
Guests thanked 1 time
0
Your rating: None

 

Comments