Много се извинявам

English

All Apologies

All Apologies
2010

What else should I be?
All apologies.
What else should I say?
Everyone is gay.
What else could I write?
I don't have the right.
What else should I be?
All Apologies.

In the sun
In the sun
In the sun
I feel as one
In the sun
In the sun
Married!
Buried!

I wish I was like you
Easily amused
I find my nest of salt
Where everything's my fault
I'll take all the blame
Aqua seafoam shame
Sunburn with freezer burn
Choking on the ashes of her enemy

In the sun
In the sun
I feel as one
In the sun
In the sun
Married, Married, Married!
Buried!
Yeah, yeah, yeah, yeah,

All in all is all we are x20

Video
See video
Try to align
Bulgarian

Много се извинявам

Какво друго трябваше да бъда?
Много се извинявам.
Какво друго трябваше да кажа?
Всички са гейове.
Какво друго можех да напиша?
Нямам това право.
Какво друго трябваше да бъда?
Много се извинявам.

На слънце
На слънце
На слънце
Аз се чувствам единствен
На слънце
На слънце
Женен!
Погребан!

Иска ми се да съм като теб –
Да се забавлявам лесно
Намирам моето легло от сол,
Където всичко е по моя вина.
Ще поема всички обвинения,
Срамът е с цвят на морска пяна,
Като слънчево изгаряне и замръзване от студ.
Задавям се праха на нейния враг.

На слънце
На слънце
На слънце
Аз се чувствам единствен
На слънце
На слънце
Женен, женен, женен!
Погребан!

Всичко на всичко това е всичко, което сме

Submitted by kdravia on Thu, 26/04/2012 - 14:03
thanked 1 time
UserTime ago
Guest2 years 48 weeks
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
UserPosted ago
2 years 48 weeks
5
Comments