Sè što sakam si ti (Сѐ што сакам си ти) [ All I Want Is You ]

Macedonian translation

Sè što sakam si ti (Сѐ што сакам си ти)

Велиш дека сакаш
Дијаманти на златен прстен,
Велиш дека сакаш
Твојата приказна да остане нераскажана
 
Но сите ветувања кои ги даваме
Од колевката до гробот
Кога сè што сакам си ти
 
Велиш дека ќе ми дадеш
Празен автопат
Богатство кое е само за гледање
Сите богатства во ноќта
 
Велиш дека ќе ми дадеш
Очи на заслепувачка Месечина
Река во сушно време
Пристаниште за време на бура
 
Но сите ветувања кои ги даваме
Од колевката до гробот
Кога сè што сакам си ти
 
Велиш дека сакаш
Твојата љубов да е како што треба
Да останеш со мене цела ноќ
 
Велиш дека сакаш
Дијаманти на златен прстен,
Твојата приказна да остане нераскажана
Твојата љубов да не излади
 
Но сите ветувања кои не ги исполнуваме
Од колевката до гробот
Кога сè што сакам си ти
 
Сѐ што сакам си... ти
Сѐ што сакам си... ти
 
Submitted by ivank23 on Tue, 19/06/2012 - 23:05
English

All I Want Is You

You say you want
Diamonds on a ring of gold
You say you want
Your story to remain untold
 
But all the promises we make
From the cradle to the grave
When all I want is you
 

More

Comments