Όλη μου τη ζωή (All My Life)

English

All My Life

All my life I’ve been searching for something
Something never comes, never leads to nothing
Nothing satisfies, but I’m getting close
Closer to the prize at the end of the rope
All night long I dream of the day
When it comes around and it’s taken away
Leaves me with the feeling that I feel the most
Feel it come to life when I see your ghost
 
Calm down, don’t you resist
You’ve such a delicate wrist
And if I give it a twist
Something to hold when I lose my grip
Will I find something in there?
To give me just what I need
Another reason to bleed
One by one hidden up my sleeve x2
 
(chorus)
Hey don’t let it go to waste
I love it but I hate the taste
Weight, keeping me down x2
 
Will I find a believer?
Another one who believes
Another one to deceive
Over and over down on my knees
If I get any closer
And if you open up wide
And if you let me inside
On and on I got nothing to hide x2
 
(chorus)x2
 
All my life I’ve been searching for something
Something never comes, never leads to nothing
Nothing satisfies, but I’m getting close
Closer to the prize at the end of the rope
All night long I dream of the day
When it comes around and it’s taken away
Leaves me with the feeling that I feel the most
Feel it come to life when I see your ghost
Then I’m done done, on to the next one
Done done, and I’m on to the next one x6
Done I’m done and I’m on to the next
Done done on to the next one
Done I’m done and I’m on to the next one
Done done on to the next one
Done I’m done and I’m on to the next
 
(chorus)x2
 
Done done on to the next one
Done I’m done and I’m on to the next
 
Submitted by Ghosts with just voices_ on Sun, 18/12/2011 - 13:00
videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Όλη μου τη ζωή

Όλη μου τη ζωή περιμένω για κάτι
Κάτι δεν έρχεται ποτέ, δεν οδηγεί σε τίποτα
Τίποτα δεν ικανοποιεί, μα πλησιάζω
Κοντύτερα στο έπαθλο στο τέλος της κούρσας
Όλο το βράδυ ονειρεύομαι τη μέρα
Όταν έρχεται τότε φεύγει
Με αφήνει με το αίσθημα που νιώθω περισσότερο
Το αίσθημα έρχεται στη ζωή όταν δω το φάντασμα σου
 
Ηρέμησε, μην αντισταθείς
Έχει τόσο λεπτό καρπό
Και αν το κάνω μια σβούρα
Κάτι να κρατώ όταν χάνω τον έλεγχο
Θα βρω κάτι εκεί μέσα;
Να μου δώσει αυτό που χρειάζομαι
Ακόμη ένα λόγο να ματώνω
Ένα προς ένα κρυμμένα στο μανίκι μου x2
 
Ε, μην το αφήσεις να πάει χαμένο
Το αγαπώ μα μισώ τη γεύση
Βάρος, με κρατάει κάτω x2
 
Θα βρω έναν πιστό;
Ακόμα έναν που πιστεύει
Ακόμα έναν που εξαπατά
Ξανά και ξανά γονατιστός
Αν έρθω πιο κοντά
Και αν ανοιχθείς
Και αν με αφήσεις μέσα
Ξανά και ξανά δεν έχω τίποτα να κρύψω x2
 
(ρεφρέν) x2
 
Όλη μου τη ζωή περιμένω για κάτι
Κάτι δεν έρχεται ποτέ, δεν οδηγεί σε τίποτα
Τίποτα δεν ικανοποιεί, μα πλησιάζω
Κοντύτερα στο έπαθλο στο τέλος της κούρσας
Όλο το βράδυ ονειρεύομαι τη μέρα
Όταν έρχεται τότε φεύγει
Με αφήνει με το αίσθημα που νιώθω περισσότερο
Το αίσθημα έρχεται στη ζωή όταν δω το φάντασμα σου
Τότε τελειώνω, πάω στο επόμενο
Τελειώνω τελειώνω, και πάω στο επόμενο x6
Τελειώνω τελειώνω και πάω στο επόμενο
Τελειώνω τελειώνω πάω στο επόμενο
 
(ρεφρέν) x2
Τελειώνω τελειώνω και πάω στο επόμενο
Τελειώνω τελειώνω πάω στο επόμενο
 
Submitted by Katerinach13 on Sat, 30/05/2015 - 11:34
More translations of "All My Life"
English → Greek - Katerinach13
Comments