All Who Don't Dance (Alla Som Inte Dansar)

Swedish

Alla Som Inte Dansar

Han är våldtäktsman

Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Gäller alla hela kvällen ingen åldersgräns
Gäller, han, hon så konsekvent
Att alla som inte dansar är våldtäktsmän

Säg det till tjejen och kompisens väns vän,
Att den,
Som inte dansar nu är våldtäktsman
Varför är det konstigt att att

Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Gäller hela kvällen mellan tolv och fem

Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Gäller hela kvällen mellan tolv och fem

Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Gäller hela kvällen mellan tolv och fem

Jag känner igen din stil
jag har sett den förr men
Det börjar redan när jag dansar fram till dörren
Hela kompisgäng av våldtäktsmän
Från tolv till fem
(Framträder i stan på fjäderbatong)
Dvärg eller kortväxt, tjock eller omkrets
polizei eller Connex
Angst eller ångest, svår eller komplex
Stå still eller våldtäkt så dansa dansa
Ga-ganska fin och omtänksam men sansad stil, en våldtäktsman
Ga-ganska fin och omtänksam men sansad stil, en våldtäktsman

Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Gäller hela kvällen mellan tolv och fem

Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Gäller hela kvällen mellan tolv och fem

Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Du ser jag rör mig jag är folkets vän
Nånting händer känn det, Japp
Du bidrar till konstig stämning
Om du väljer att stå still bland alla mina konkurrenter
Jag hoppas att du gör så gott du kan för
att minimera risken att bli våldtäktsman
Jag hoppas att du gör så gott du kan,
du vill väl inte lämna stället som en våldtäktsman

Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Gäller hela kvällen mellan tolv och fem

Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Gäller hela kvällen mellan tolv och fem

Första steget är att, ni håller hand
han verkar trevlig, verkar omtänksam
men det blir jobbigt när det kommer fram
att han står stilla som en våldtäktsman

Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Gäller hela kvällen mellan tolv och fem

Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Gäller hela kvällen mellan tolv och fem

Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Gäller hela kvällen mellan tolv och fem

Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Alla som inte dansar är våldtäktsmän
Gäller hela kvällen mellan tolv och fem

Submitted by Exemental on Fri, 08/06/2012 - 17:38
Try to align
English translation

All Who Don't Dance

He's a rapist

All who don't dance are rapists
Holds true all night - no age-limit
Holds true - him, her - so consistent
That All who don't dance are rapists

Say it to the girl and her friend's friend's friend
That those,
Who are not dancing now are rapists
Why is it so weird that that

All who don't dance are rapists
All who don't dance are rapists
All who don't dance are rapists
Holds true all night between twelve and five

All who don't dance are rapists
All who don't dance are rapists
All who don't dance are rapists
Holds true all night between twelve and five

All who don't dance are rapists
All who don't dance are rapists
All who don't dance are rapists
Holds true all night between twelve and five

I know your type
I've seen it before but
It's already starting when I'm dancing forward to the door
The whole group of rapist friends
From twelve to five
Standing in the city with police clubs
Dwarf or midget, fat or around
police or Connex
Angst or anxiety, difficult or complex
Stand still or rape so dance dance
Ra-rather fine and caring but modest, a rapist
Ra-rather fine and caring but modest, a rapist

All who don't dance are rapists
All who don't dance are rapists
All who don't dance are rapists
Holds true all night between twelve and five

All who don't dance are rapists
All who don't dance are rapists
All who don't dance are rapists
Holds true all night between twelve and five

All who don't dance are rapists
You see me move I'm people's friend
Something's happening feel it, yep
You give me a weird vibe
If you choose to stand still among all my competitors
I hope that you do it as good as you can
to minimize the risk of becoming a rapist
I hope that you do it as good as you can
You will surely not leave the place as a rapist

All who don't dance are rapists
All who don't dance are rapists
All who don't dance are rapists
Holds true all night between twelve and five

All who don't dance are rapists
All who don't dance are rapists
All who don't dance are rapists
Holds true all night between twelve and five

First step is for, you guys to hold hands
he seems nice, seems caring
but it becomes difficult when it comes forth
that he's standing still like a rapist

All who don't dance are rapists
All who don't dance are rapists
All who don't dance are rapists
Holds true all night between twelve and five

All who don't dance are rapists
All who don't dance are rapists
All who don't dance are rapists
Holds true all night between twelve and five

All who don't dance are rapists
All who don't dance are rapists
All who don't dance are rapists
Holds true all night between twelve and five

All who don't dance are rapists
All who don't dance are rapists
All who don't dance are rapists
Holds true all night between twelve and five

Submitted by Exemental on Tue, 12/06/2012 - 23:53
thanked 15 times
Guests thanked 15 times
Comments