الان دلتنگتم (Already Missing You)

Persian translation

الان دلتنگتم

تمام شب رانندگی میکنم تا (بتوانم)خداحافظی کنم
پنجره ها باز هستند،موهایم در باد حرکت میکنند
تلفن را قطع میکنم،شب طولانی ای خواهد بود
بالش های خالی،ساعت دو نیمه شب
 
نمیتوانم تظاهر کنم که تنها نخواهم بود
هر دقیقه ای که نیستی
ولی بهم اعتماد کن،در آخر ارزش همه اینها را خواهد داشت
چون عزیزم تو تنها کسمی
 
حتی با روشنایی روز هم نمیتوانم مواجه بشوم
چون حالا دلتنگتم
عزیزم،میگوئیم که حال مان خوب خواهد بود
ولی الان دلتنگتم
 
باعث شدی عاشقت بشوم
عاشقت بشوم
باعث شدی عاشقت بشوم
عاشقت بشوم
 
دلم برای لمس کردنت تنگ شده،دلتنگ لبخندت هستم
عاشق اینم که دستهایت را روی پوستم احساس کنم
شتاب زدگی را احساس کنم،این باعث میشه ناآرام شوم
احمقانه است که میدانی به چه فکر میکنم
 
ابرها را می بینم،چشمهایم را می بندم
کاش میشد دستهای زمان را متوقف کنم
کاری کن این بوسه تا ابد ادامه داشته باشه
تا ابد،زندگی های خودمان را خواهیم داشت
ولی این باعث نمیشود از دوست داشتنت دست بردارم
 
Submitted by media-alone girl on Tue, 08/10/2013 - 15:46
thanked 1 time
UserTime ago
Alice Cullen3 years 23 weeks
English

Already Missing You

Driving all night just to say goodbye
Windows down, hear in the wind
Hang up the phone it will be a long night
Empty pillows, 2 AM
 
I cannot pretend I won't be lonely
Every minute that you're gone
But trust me, in the end it will be worth it
 

More

Comments
Alice Cullen     October 14th, 2013

Akhey ghashang bod

media-alone girl     October 15th, 2013

Smile