Drive away the silence (Alungă tăcerea)

Romanian

Alungă tăcerea

Adu-ți aminte de primele cuvinte
Învățate în doi, uitate apoi,
De jurăminte și primele instincte
Dezlegate de noi, pierdute în noroi

Înțelegi tot ce nu s-a spus
Și mă faci să mă simt în plus
Când vrei să-mi ierți
Ca să poți să mă cerți,
Poate ca piatra din mâna ta,
E aruncată de altcineva
Și n-a nimerit fiindcă tu te-ai ferit!

Refren:

Alungă tăcerea și cere-mi ce vrei,
Dar stinge durerea din ochii mei!
Adună-ți otrava și încearcă s-o bei,
Mai mult decât vina
Nu poți să-mi iei!

Adu-ți aminte că sufletul nu simte
Doar ce ar trebui și poate muri
De aroganță și lipsa de speranță
În fiecare moment, trecut sau prezent.

Am crezut că m-am vindecat
Când eu de fapt m-am infectat
Cu inima ta și cu ceața din ea.
Un gol atât de plin de chin,
Sunt un leac plin de venin
Un urlet tăcut, amărât și căzut!

Refren:

Alunga tăcerea și cere-mi ce vrei,
Dar stinge durerea din ochii mei!
Adună-ți otrava și încearcă s-o bei,
Mai mult decât vina
Nu poți sa-mi iei!

„extaz și agonie... înainte de moarte subită”:

... și când mă minte, nu se simte,
... când mă lovește vrea de fapt să mă alinte...
... minte, minte, minte, minte, minte, minte!

Refren:

Alungă tăcerea și cere-mi ce vrei,
Dar stinge durerea din ochii mei,
Adună-ți otrava și încearcă s-o bei,
Mai mult decât vina
Nu poți să-mi iei!

Submitted by Calusarul on Tue, 06/04/2010 - 20:23
Last edited by Calusarul on Tue, 05/11/2013 - 06:44
Submitter's comments:

In the video it's the acoustic version.

See video
Try to align
English translation

Drive away the silence

Remember the first words
Learned in two, then forgotten,
And the vows and the first instincts
Disconnected from us, lost in the mud.

You understand everything that isn't said
And you also make me feel
When you want to forgive me
So that you can scold me
Maybe like a stone in your hand
It is thrown by someone else
And it missed because you dodged it.

Refrain:

Drive away the silence and ask me for what you want
But extinguish the pain from my eyes!
Collect your poison and try to drink it
More than blame,
You cannot take it from me!

Remember that the soul does not feel
Only what it should and can die
Of arrogance and absence of hope
In each moment, past or present.

I thought I healed
When in fact I got infected
With your heart and with its fog.
An emptiness so full of torment,
I am a remedy full of venom
A silent howl, embittered and fallen!

Refrain:

Drive away the silence and ask me for what you want
But extinguish the pain from my eyes!
Collect your poison and try to drink it
More than blame,
You cannot take it from me!

"ecstasy and agony...before unexpected death":

...and when she lies to me, she doesn't feel
...when she slaps me she really wants to caress me...
...she lies, lies, lies, lies, lies, lies!

Refrain:

Drive away the silence and ask me for what you want
But extinguish the pain from my eyes!
Collect your poison and try to drink it
More than blame,
You cannot take it from me!

Submitted by Katherine0825 on Thu, 08/04/2010 - 16:05
Last edited by licorna.din.vis on Fri, 20/12/2013 - 19:05
thanked 1 time
UserTime ago
Calusarul3 years 37 weeks
Please help to translate "Alungă tăcerea"
Vița de Vie: Top 6
UserPosted ago
Calusarul4 years 21 weeks
5
Comments
Katherine0825     April 8th, 2010

cool song...never heard this group before!

Calusarul     September 22nd, 2011

I'm glad you liked it, Katherine. It's really a good band.

licorna.din.vis     December 20th, 2013

Hey, Katherine, I just deleted an extra line which was not in the original lyrics.