'Ameletaine

English

Amarantine

You know when you give your love away
it opens your heart,
everything is new.
And you know time will always find a way
to let your heart believe it's true.

You know love is everything you say;
a whisper, a word,
promises you give.
You feel it in the heartbeat of the day.
You know this is the way love is.

Amarantine... Amarantine...
Amarantine... Amarantine...
Amarantine... Amarantine...
Love is. Love is.
Love is. Love is.
Love... Love...

You know love may sometimes make you cry,
so let the tears go,
they will flow away,
For you know love will also let you fly
-how far a heart can fly away!

Amarantine... Amarantine...
Amarantine... Amarantine...
Amarantine... Amarantine...
Love is. Love is.
Love is. Love is.
Love... Love...
Amarantine...
Amarantine...
Amarantine....
Love is.
Love is.
Love...

You know when love's shining in your eyes
it may be the stars
fallen from above.
And you know love is with you when you rise,
for night and day belong to love.

Submitted by SilentRebel83 on Sat, 04/08/2012 - 05:51
See video
Try to align
Tongan translation

'Ameletaine

Naa ke 'ilo 'oku 'ave ho 'ofa
Faka'ava 'ia ho loto,
Pea fakafo'ou 'a e me'a kotoa.
Pea naa ke 'ilo 'oku kumi a me'a e he taimi
Ke tuku ho loto 'o tui 'oku mo'oni ia.

Naa ke 'ilo ko ho lea kotoa pe, koe 'ofa ia;
Ha fanafana, ha kupu,
Ngaahi faka'ofo naa ke fai.
Naa ke 'ongo ia 'i he patutu 'o e 'aho.
Naa ke 'ilo 'eni, koe fali'unga 'o e 'ofa ia.

'Ameletaine... 'Ameletaine...
'Ameletaine... 'Ameletaine...
'Ameletaine... 'Ameletaine...
Koe 'ofa... Koe 'ofa...
Koe 'ofa... Koe 'ofa...
'Ofa... 'Ofa...

Naa ke 'ilo 'oku pau 'a e 'ofa ke te tangi,
Pea tuku'ange 'a e loi'mata,
Kuo tafe 'ia
Ka ke 'ilo 'oku pau 'a e 'ofa ke te lava 'o puna
Fefe mama'o 'oku puna ha loto

'Ameletaine... 'Ameletaine...
'Ameletaine... 'Ameletaine...
'Ameletaine... 'Ameletaine...
Koe 'ofa... Koe 'ofa...
Koe 'ofa... Koe 'ofa...
'Ofa... 'Ofa...
'Ameletaine...
'Ameletaine...
'Ameletaine...
Koe 'ofa
Koe 'ofa
'Ofa...

Naa ke 'ilo koe ngingila 'o e 'ofa 'i ho mata
Mahalo koe fetu'u ia
To mei 'i 'olunga
Pea naa ke 'ilo 'oku 'iate 'a e 'ofa 'i ho hiki hake,
Ka kuo po moe 'aho, 'oku 'iate ia ki he 'ofa.

"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Sat, 04/08/2012 - 19:06
Comments