Amerikanski idiot (Американски идиот)

English

American Idiot

Don't want to be an American idiot.
Don't want a nation under the new media
And can you hear the sound of hysteria?
The subliminal mind f*ck America.

Welcome to a new kind of tension.
All across the alien nation.
Where everything isn't meant to be okay.
Television dreams of tomorrow.
We're not the ones who're meant to follow.
For that's enough to argue.

Well maybe I'm the faggot America.
I'm not a part of a redneck agenda.
Now everybody do the propaganda.
And sing along to the age of paranoia.

Welcome to a new kind of tension.
All across the alien nation.
Where everything isn't meant to be okay.
Television dreams of tomorrow.
We're not the ones who're meant to follow.
For that's enough to argue.

Don't want to be an American idiot.
One nation controlled by the media.
Information age of hysteria.
It's calling out to idiot America.

Welcome to a new kind of tension.
All across the alien nation.
Where everything isn't meant to be okay.
Television dreams of tomorrow.
We're not the ones who're meant to follow.
For that's enough to argue.

Submitted by ofsqe on Fri, 09/07/2010 - 09:59
See video
Try to align
Macedonian translation

Amerikanski idiot (Американски идиот)

Не сакам да бидам американски идиот.
Не сакам нација под водство на новите медиуми
Го слушате ли звукот на хистеријата?
Америка потсвесно из***** при здрав мозок.

Добре дојдовте во нов вид на напнатост.
Низ целата вонземјанска нација.
Каде ништо не треба да е во ред.
Телевизиските соништа на утрешнината.
Ние не сме тие кои треба да следат.
Ова веќе е доволно за расправа.

Можеби сум дел од педерската Америка.
Не сум дел од селското движење.
Сега сите ја слушаат пропагандата.
И заедно пеат во добата на параноја.

Добре дојдовте во нов вид на напнатост.
Низ целата вонземјанска нација.
Каде ништо не треба да е во ред.
Телевизиските соништа на утрешнината.
Ние не сме тие што треба да следат.
Ова веќе е доволно за расправа.

Не сакам да бидам американски идиот.
Една нација управувана од медиумите.
Информационата доба на хистеријата
Ѝ излегува во пресрет на идиотската Америка.

Добре дојдовте во нов вид на напнатост.
Низ целата вонземјанска нација.
Каде ништо не треба да е во ред.
Телевизиските соништа на утрешнината.
Ние не сме тие кои треба да следат.
Ова веќе е доволно за расправа.

Submitted by ivank23 on Mon, 07/05/2012 - 18:46
Comments