Amnesty For Infidelity (Amnestia Na Neveru)

Slovak

Amnestia Na Neveru

Cez more cez oheň láska nás prevedie
Hravo nás podvedie telom aj v duši
Len žiadne spovede lepšie nič nevedieť
V najlepšom prípade len niečo tušiť.

Vie to aj piatačik, vie to riaditeľ školy
Že láska občas tak nádherne bolí
Miluje dotyky tance a gestá
Neverných odmení a verných trestá.

Láska Bože, láska, kde Ťa ľudia berú
Vyhlasujem veľkú amnestiu na neveru.

Láska Bože, láska, kde Ťa ľudia berú
Vyhlasujem veľkú amnestiu na neveru.

Láska má recidívy tak dlho kým sme živí
nikdy jej nie je dosť má čudnú minulosť
Láska je zázrak, ktorý sa koná bežne
Chalani sú z nej chorí dievčatá také nežné

Láska je kukla, ktorá sa na motýľa zmení
Až keď mu krídla zhoria,
vie pravdu o plameni.

Láska Bože, láska, kde Ťa ľudia berú
Vyhlasujem veľkú amnestiu na neveru.

Submitted by Soren on Sat, 07/04/2012 - 20:05
See video
Try to align
English translation

Amnesty For Infidelity

Through sea, through fire, love will guide us
Easily it will deceive us, in body and in soul
Just no confessions, it's better not to know anything
In the best case, just suspect.

A fifth-grader knows it, the headmaster knows it too
That love sometimes hurt so beautifully
It loves touches, dances and gestures
It rewards the unfaithful and punishes the faithful

Love, oh god, love
Where do people find you
I announce a great
Amnesty for infidelity

Love, oh god, love
Where do people find you
I announce a great
Amnesty for infidelity

Love has relapses as long as we are alive
There's never enough of it, it has a strange past
Love is a miracle that happens often
Guys get sick of it, girls get so tender

Love is a chrysalis that will turn into a butterfly
Only when it's wings are burned
When it knows the truth of flame

Love, oh god, love
Where do people find you
I announce a great
Amnesty for infidelity

Submitted by Soren on Sat, 07/04/2012 - 20:13
thanked 3 times
UserTime ago
rickyramirez10003 years 44 weeks
Guests thanked 2 times
More translations of "Amnestia Na Neveru"
Slovak → English - Soren
Comments