Fua'anga Lihau

Try to align
Tongan

Fua'anga Lihau

Taupo'ou1malimali, Mahina-'ataatai 'aho'aho
Tupu ia kakato, halani
Helepiko siliva, tamamate2'o hui
Finemui, Fa'e mo Finemotu'a
Finemui, Fa'e mo Finemotu'a
Fua'anga Lihau, 'Ofefine 'o Maamaloa
Fua'anga Lihau, Fa'e 'o Maka
Fua'anga Lihau, Tauhi 'o Tu'u'apo
Finemui, Fa'e mo Finemotu'a
Finemui, Fa'e mo Finemotu'a.

  • 1. 'oku fakahinohino ia ki he Mahina.
  • 2. ko e tama 'oku tu'usi 'a e laumalie 'o e kautaha 'oku va'ofi ki he mate.
Submitted by SilentRebel83 on Sat, 09/02/2013 - 23:04
0
Your rating: None

 

More translations of "Ancient Goddess"
English → Tongan - SilentRebel83
0
Comments