Thiên Thần

English

Angel

When you look into my eyes
World becomes a better place
And you know deep inside
Love is taking all the space
Baby, I love you... and you?

Chorus:
We are birds
We fly so high and we are falling down
When I dream of you
My dream is so fearless
We are people of the planet, we live human lives
We are angels, we're in danger, we are crystal white... crystal white

When you look into my eyes
Sun is touching mountain top
When you look into my eyes
It will never have to stop
Baby, I love you... and you?

Video
See video
Try to align
Vietnamese

Thiên Thần

Khi anh nhìn vào mắt em
Thế giới sẽ trở thành một nơi tốt hơn
Và anh biết trong lòng em
Tình yêu là tất cả các không gian
Anh ơi, em yêu anh...và anh thì sao?

Chorus:
Chúng mình là các loài chim
Chúng mình bay cao và chúng mình đang rơi xuống
Khi em mơ thấy anh
Ước mơ của em không hề sợ hãi
Chúng mình là người trên thế giới, chúng mình sống cuộc sống của con người
Chúng mình là những thiên thần, chúng mình đang ở trong nguy hiểm, chúng mình trong như pha lê...trong như pha lê

Khi anh nhìn vào mắt em
Mặt trời đang chạm vào đỉnh núi
Khi anh nhìn vào mắt em
Nó sẽ không bao giờ phải dừng lại
Anh ơi, em yêu anh...và anh thì sao?

Submitted by jensylvania on Sun, 06/11/2011 - 16:25
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
UserPosted ago
linds1133 years 11 weeks
5
Comments